Locatie(s)

  • UCP, Lentis (locatie Groningen, Zuidlaren, Stadskanaal, Delfzijl), GGZ Drenthe (locatie Assen), GGZ Friesland (locaties Leeuwarden en Drachten), Dimence (Deventer), Mediant (Enschede en Hengelo)

Samenwerking

  • Lentis, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Dimence & Mediant

Periode
2012 – 2018

Financiering

Gefinancierd door

  • NWO (VICI)

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Andre Aleman
Universitair Medisch Centrum Groningen
NeuroImaging Center
Antonius Deusinglaan 2
9713 AW Groningen
a.alemen@umcg.nl

Samenvatting
Apathie kan omschreven worden als een kwantitatieve vermindering van vrijwillig, doelgericht gedrag dat het dagelijks functioneren belemmert. Het is een prominent en ernstig invaliderend aspect van diverse psychiatrische stoornissen, waaronder schizofrenie. In deze studie zullen we de effectiviteit van drie verschillende behandelingsmogelijkheden, namelijk transcraniële Direct-Current Stimulatie (tDCS), repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS), en rTMS in combinatie met een gedragsactivatietherapie (BAT), van apathie bij patiënten met schizofrenie onderzoeken. Daarnaast zullen we proberen te weten te komen welke patiënten meer kans hebben om te profiteren van de neurostimulatieve behandeling. Het toepassen van nabij-infrarood spectroscopie (NIRS) vóór de eerste behandeling zal ons in staat stellen om te onderzoeken of de fronto-pariëtale connectiviteit vooraf aan de behandeling voorspellend is voor de klinische respons op rTMS.