RGOc cliëntreferentenpanel

Vanaf april 2024 gaat het RGOc cliëntreferentenpanel van start. Vijf enthousiaste cliëntvertegenwoordigers zijn getraind in het beoordelen van subsidieaanvragen vanuit cliëntperspectief en hebben zitting genomen in het panel.

RGOc onderzoekers hebben nu een vaste plek waar ze terecht kunnen met het laten beoordelen van hun aanvragen vanuit cliënt- en naastenperspectief. Bovendien weten zij van tevoren binnen welke termijn zij een reactie kunnen verwachten van het panel. Door vóór de indiening bij een subsidieverstrekker de aanvraag al goed vanuit cliëntperspectief te laten beoordelen, wordt de kans om subsidie toegekend te krijgen vergroot.

 

Doel

De panelleden beoordelen of subsidieaanvragen die door RGOc onderzoekers zijn geschreven voldoende relevant en haalbaar zijn vanuit het cliënten- en naastenperspectief. Daarnaast beoordelen zij ook of cliënten en naasten voldoende worden betrokken bij het onderzoek. Het uiteindelijke doel is de relevantie, haalbaarheid en cliëntenparticipatie, zoals in het voorstel beschreven staat, te optimaliseren.

 

Hoe?

Per aanvraag geven twee of drie cliëntreferenten feedback op de subsidieaanvraag vanuit cliëntperspectief. Dit doen zij vóórdat de aanvraag daadwerkelijk wordt ingediend bij de subsidieverstrekker.

Per maand staan twee beoordelingsmomenten gepland Onderzoekers kunnen uiterlijk vijf dagen voordat een beoordelingsmoment gepland staat een subsidieaanvraag naar het panel sturen. De onderzoekers ontvangen vervolgens tussen de zes en negentien dagen na het toesturen van de aanvraag de feedback van het panel. Dit is afhankelijk van het moment van toesturen in de beoordelingscyclus. Gestreefd wordt naar het sturen van de feedback binnen twee werkdagen na het beoordelingsmoment.

Aan de onderzoekers wordt gevraagd binnen een maand aan de cliëntreferenten te laten weten wat met de ontvangen feedback is gedaan.

Leden

Het panel bestaat bij de start uit vijf betrokken cliëntvertegenwoordigers die ervaring hebben met aandoeningen of thema’s die aan bod komen in het RGOc onderzoek. Ook hebben zij ervaring met het meedenken over de ontwikkeling en uitvoering van onderzoek vanuit cliëntperspectief. Het doel is om uiteindelijk minimaal zes panelleden te hebben.

Het RGOc is verantwoordelijk voor de werving & selectie, training en coördinatie. De panelleden worden in de eerste plaats geworven vanuit het RGOc netwerk cliëntenparticipatie. Daarbij zijn cliëntvertegenwoordigers vanuit de RGOc lid-instellingen aangesloten. Zodra leden aangesloten zijn bij het panel worden zij getraind in het beoordelen van de aanvragen vanuit cliëntperspectief.

 

Betrokkenheid cliënten

Wetenschappelijk onderzoek is essentieel om de zorg, behandeling en ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen te verbeteren en te vernieuwen. Een belangrijke voorwaarde is dat het onderzoek aansluit bij de behoeften van cliënten en naasten. Wanneer het onderzoek namelijk goed aansluit bij die behoeften, helpt dat bij het succesvol toepassen van de resultaten van het onderzoek.

Om dit te realiseren is het van belang dat cliënten en naasten zo vroeg mogelijk worden betrokken bij het onderzoek. Ook is het belangrijk dat cliënten en naasten een rol krijgen bij de uitvoering van het onderzoek en de implementatie van de resultaten. 

 

 

 

 

Data cliëntreferentenpanel

Contact

Tel.

(050) 361 20 79

Email:

info@rgoc.nl