Meer over Rob Giel

Wie het werk van Rob Giel wil leren kennen kan (naast zijn vele nationale en internationale artikelen) het best terecht bij zijn boeken:

 • Waarom een psychiatrische diagnose? Een beknopte inleiding in het medische model en in andere modellen. Derde, geactualiseerde druk. Samson Stafleu, Alphen aan den Rijn, 1990.
 • Vreemde zielen. Een sociaal-psychiatrische verkenning in andere culturen. Boom, Meppel, 1984. Persoonlijke impressie en wetenschappelijke studie van de hoogleraar sociale psychiatrie over de ontmoeting van de westerse psychiatrie met niet-westerse culturen.

En over zijn meer persoonlijke beschouwingen tijdens zijn vele reizen:

 • De vreemdeling. Relaas van een arts ver van huis. Van der Wees, Utrecht, 1999. Belevenissen van een Nederlandse arts tijdens een jarenlang verblijf in het toenmalige Nederlands-Nieuw-Guinea, Ethiopië en andere ontwikkelingslanden.

 

Een beknopt curriculum vitae

Rob Giel werd op 8 mei 1930 geboren in Wassenaar. Na zijn studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit in Leiden werd hij gouvernementsarts in Nieuw-Guinea (1957 tot 1960). Hij was daar onder andere belast met onderzoek naar het voorkomen van tuberculose, malaria en filariasis.
Van 1960 tot 1962 volgde hij de opleiding tot psychiater aan de Rijksuniversiteit in Groningen. In aansluiting daarop deed hij onderzoek naar het beloop van neurosen en andere psychische stoornissen onder studenten aan de universiteit van Edinburgh. Van 1963 tot 1966 specialiseerde hij zich in de neurologie. Tijdens deze opleiding promoveerde hij in 1965 op ‘Een catamnestisch onderzoek van 100 neurotische patiënten’.

Vanaf september 1969 tot aan zijn emeritaat in 1995 was Giel verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Eerst als lector, later als hoogleraar Sociale Psychiatrie. In die hoedanigheid waren er de volgende belangrijke ontwikkelingen:

 • In 1969 voerde hij samen met zijn medewerkers het eerste psychiatrische bevolkingsonderzoek in Nederland uit.
 • In zijn rol als psychiater richtte hij in 1971 binnen de afdeling Psychiatrie van het Academisch Ziekenhuis het crisiscentrum op. Tot 1990 fungeerde hij als hoofd van deze afdeling.
 • In 1974 richtte hij samen met Sineke ten Horn het eerste psychiatrische casus-register voor epidemiologisch – en evaluatieonderzoek in Nederland op. In 1986 werd dit uitgebouwd tot een provinciaal register.
 • In 1982 werd de Afdeling Sociale Psychiatrie van de universiteit een ‘Collaborative Centre for Training and Research in Mental Health’ van de Wereld Gezondheidsorganisatie met Giel als hoofd.
 • Van 1983 tot 1986 fungeerde hij als waarnemend hoofd van de afdeling Psychiatrie van het Academisch Ziekenhuis en voorzitter van de Vakgroep Psychiatrie van de Rijksuniversiteit in Groningen.
 • In 1991 ontving hij als waardering voor zijn grote bijdrage aan de geestelijke gezondheidszorg de prijs van het Nationaal Fonds voor de Geestelijke Volksgezondheid.

Als hoogleraar leidde hij 33 promoties.

Rob Giel was onder meer:

 • Adviseur voor psychiatrische epidemiologie van het Ministerie van WVC
 • Lid van de Commissie van Overleg Nederlanders – Zuid-Molukkers (Commissie-Köbben)
 • Voorzitter van de Advies Commissie Justitie ten aanzien van Zuid-Molukkers (Commissie-Giel)
 • Lid van de Commissie ‘Gezondheid en Stress’ van de Gezondheidsraad
 • Lid van de Signaleringscommissie Geestelijke Volksgezondheid en Geestelijke Gezondheidszorg van de Stuurgroep Toekomstscenario’s Gezondheidszorg
 • Voorzitter van de deelwerkgemeenschap Sociale Psychiatrie van Medigon
 • Lid van het Afdelingsbestuur Gezondheidswetenschappen van het NWO-Gebiedsbestuur Medische Wetenschappen
 • Redacteur van het Tijdschrift voor Psychiatrie
 • Redacteur van Transcultural Psychiatric Research review
 • Redacteur van Curare: Zeitschrift für Ethnomedizin und Transkulturelle Psychiatrie
 • Vele malen ‘Temporal adivisor’ en ‘Consultant’ voor de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO)
 • Lid van de ‘Task Force on Assessment Instruments’ van het WHO/ADAMHA ‘Project on Diagnosis and Classification of Mental Disorders and Alcohol and Drugs related Disorders’
 • Assessor van het Zentral Institut für Seelische Gesundheit in Mannheim
 • Lid van de Section Social Psychiatry van de World Psychiatric Association
 • Lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW
 • Lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

Bij zijn emeritaat in 1995 werd Rob Giel Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Rob Giel overleed op 25 juli 2009.