RGOc Symposium 16 december 2003

Programma

Voorwoord
Een presentatie over Geestkracht geeft allereerst inzicht in de laatste stand van zaken van dit grootschalige, 10-jarige onderzoeksprogramma van ZonMw, waarin naast het Rob Giel Onderzoekcentrum ook verschillende ggz-instellingen, waaronder de drie noordelijke stichtingen GGZ, participeren.

De inleiding over doel, inhoud en betekenis van het Psychiatrisch Casus Register Noord-Nederland (PCR-NN), wordt gevolgd door een overzicht van de eerste gegevens over het gebruik van voorzieningen in de noordelijke regio. Een aantal thema?s die aan bod komen zijn: Hoe groot zijn de regionale verschillen? Hoeveel mensen wonen in de ene provincie maar zijn in zorg in welke andere?

Een aantal kernvragen in het evaluatieonderzoek naar de vorderingen en effecten van het extramuraliseringsbeleid van GGZ Drenthe komt aan bod: Hoe staat het met beddenreductie? Zijn er voldoende ambulante alternatieven? Krijgen ggz-cliënten meer of minder zorg dan vroeger?

Na de pauze worden de resultaten van een vijftal onderzoeken gepresenteerd.

  • Een pilotonderzoek naar het functioneren van de groep patiënten die naar de polikliniek psychiatrie van het AZG verwezen werd voor diagnostiek van ADHD op volwassen leeftijd, alsmede een onderzoek naar de co-morbiditeit tussen ADHD bij volwassenen en persoonlijkheidsstoornissen.
  • De opzet en eerste resultaten van het onderzoek naar het effect van cognitieve zelftherapie bij patiënten met een chronische of recidiverende depressie en/of gegeneraliseerde angststoornis. Het onderzoek vond plaats in Groningen, Emmen, Den Haag en Breda.
  • De emotionele en praktische gevolgen van een suïcide bij nabestaanden werden in kaart gebracht. Tevens is het effect van een cognitief-gedragstherapeutische psycho-educatie bij nabestaanden van suicïdanten onderzocht. Bevindingen en de verdere implementatie van een hulpprogramma worden nader toegelicht.
  • De praktische en emotionele belasting van familieleden die zich zorgen maken om patiënten die al langere tijd lijden aan een psychiatrische stoornis. In hoeverre deze belasting samenhangt met patiënt-, familie- en relatiekenmerken werd onderzocht in een studie in de regio Zuidoost Drenthe.

Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor onderzoekers, psychiaters, arts-assistenten, psychologen, verpleegkundigen, managers, beleidsmedewerkers en cliëntenraden van de noordelijke ggz-instellingen en RuG/AZG. Andere belangstellenden zijn overigens van harte welkom.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Programma
voorzitter: Hans Ormel

13.30
Durk Wiersma: Het Geestkracht-programma: een 10-jarig onderzoek naar psychosen, angst en depressie, en ontwikkelingsstoornissen
14.00
Sjoerd Sytema: Het Psychiatrisch Casus Register Noord-Nederland (PCR-NN)
14.30
Bram Pijl: Extramuralisering in Drenthe
15.00
Pauze

voorzitter: Riekus Feijen

15.30
Hans Klein: Wie wordt er beter van effectregistratie met de HoNOS?
15.45
Anne van Lammeren: Resultaten van het onderzoek naar ADHD bij volwassenen
16.00
Inge ten Vaarwerk: Cognitieve Zelftherapie
16.15
Marieke de Groot: Survivors at Risk. Preventie van psychiatrische problematiek bij nabestaanden van suicïdanten
16.30
Ellen Visser: Belasting familieleden: zorgen maken over zorg
16.45
Afsluiting door prof. dr. Durk Wiersma en borrel

De sprekers
Prof. dr. D. Wiersma, socioloog, is programmaleider van het Rob Giel Onderzoekcentrum
Dr. S. Sytema, socioloog, is projectleider van het Noordelijk Psychiatrisch Casus Register
Dr. Y.J. Pijl, psycholoog, is onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen
Dr. H.C. Klein, psychiater, is behandelaar-onderzoeker bij GGz Winschoten
Mw. drs. A.M.D.N. van Lammeren, psychiater, is behandelaar-onderzoeker bij het Academisch Ziekenhuis Groningen
Mw. drs. I.A.M. ten Vaarwerk, bewegingswetenschapper, is onderzoeker bij het Academisch Ziekenhuis Groningen
Mw. M.H. de Groot, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, is onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen
Mw. drs. E. Visser, bewegingswetenschapper, is onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen

De voorzitters
Prof. dr. J. Ormel, socioloog, is hoogleraar Sociale Psychiatrie bij de Rijksuniversiteit Groningen
Dhr. H. Feijen, orthopedagoog, is voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ Drenthe
 

Evaluatie symposium RGOc op 16 december 2003

Zo’n 150 bezoekers mochten we verwelkomen op ons jaarlijkse symposium, dat al weer voor de derde maal gehouden werd, wederom in de Rode Zaal van het AZG. Voor dit symposium was voor de eerste keer accreditatie toegekend door de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).

Meer dan de helft van de aanwezigen vulde het evaluatieformulier in. De sprekers werden over het algemeen erg positief beoordeeld, zowel inhoudelijk als qua presentatie.

Kort samengevat betroffen de aanbevelingen op de evaluatieformulieren: minder presentaties/thema’s, meer inhoudelijke en praktische informatie en meer tijd voor discussie.

Hiermee zal rekening worden gehouden bij het samenstellen van het programma voor het volgende symposium.