Programma werkconferentie 11 juni 2002 ‘Effectregistratie in de Noordelijke GGZ: okay, maar hoe dan?’

11 juni 2002, Rode Zaal AZG, aanvang 13.30 uur
13.30
Opening
Durk Wiersma, voorzitter
13.40
Het meten van behandeleffect in de reguliere praktijk: randvoorwaarden, domeinen, doelgroepen en instrumenten
Sjoerd Sytema
14.00
Effectregistratie in De Keerkring
Jan Bout / Peter Simons
14.30
Effectregistratie in Hulp aan Huis Drenthe
Dries Roosma / Jan Willem Veerman
15.00
pauze in de Ronde Zaal
15.30
Effectregistratie in disease management voor schizofreniepatiënten
Gerda Prakken
15.50
Opzet van behandeleffectregistratie in de CGG Winschoten
Lex Wunderink / Wim Bloemers
16.10
Forumdiscussie over (on)nut en noodzaak van effectregistratie
Forum:
dr. Durk Wiersma, voorzitter
drs. Rob Smeets, lid Raad van Bestuur GGZ Friesland
dr. Martin Appelo, hoofdonderzoeker GGz Groningen
mw. Marlieke de Jonge, cliëntdeskundige GGz Groningen
prof. dr. Jan Willem Veerman
dr. Sjoerd Sytema

16.45
Samenvatting en conclusies
17.00
Borrel in de Ronde Zaal
17.30
Einde
 

Verslag werkconferentie RGOc over effectregistratie in de noordelijke ggz, gehouden op dinsdag 11 juni 2002

Presentaties
Hoe kunnen we komen tot een goede effectregistratie in de reguliere praktijk van de ggz in de regio Noord-Nederland? Hoe moet een ‘kernbatterij’ instrumenten eruit zien, waarmee moeten we rekening houden, etc. Al deze vragen vormden het thema van deze werkconferentie, die zich mocht verheugen in een grote belangstelling.

Voor de pauze kwamen een tweetal projecten aan de orde die al een goede effectregistratie hebben opgezet. Jan Bout en Peter Simons belichtten de succesvolle effectregistratie bij De Keerkring in Beilen, een instelling voor klinische psychotherapie/groepsbehandeling voor echtparen. Jan Willem Veerman vertelde enthousiast over de effectregistratie bij Hulp aan Huis Drenthe, waar intensieve ambulante gezinsbehandeling geboden wordt.

Na de pauze werden twee projecten gepresenteerd die binnenkort zullen starten met effectregistratie. Dit werd voor disease management voor schizofreniepatiënten geïllustreerd door Gerda Prakken; voor het project Sociale Integratie in Winschoten door Zorgcoördinatie werd de opzet van de effectregistratie uitgelegd door Wim Bloemers en Lex Wunderink.
 
Forumdiscussie
Vervolgens was er een forumdiscussie onder leiding van voorzitter Durk Wiersma, programmaleider van het RGOc.

In het forum hadden zitting Rob Smeets (lid Raad van Bestuur GGZ Friesland, Martin Appelo (hoofdonderzoeker GGz Groningen), Marlieke de Jonge (cliëntdeskundige en stafmedewerker GGz Groningen), Jan Willem Veerman (hoogleraar/directeur Praktikon Nijmegen) en Sjoerd Sytema (projectleider Casus Register Noord-Nederland).
 
Enkele punten:

  • hoe krijg je een systeem van effectregistratie dat cliëntvriendelijk is? En hoe krijg je de medewerkers en cliënten gemotiveerd?
  • het begrip ‘kwaliteit van leven’ is voor cliënten breder dan voor hulpverleners. Cliënten willen zelf bepalen welke effecten belangrijk zijn, zij willen direct iets leren, en bovendien willen zij hun verhaal kwijt in hun eigen taal.
  • het behandelen van patiënten heeft twee doelen: hun autonomie en hun geluk. In het huidige systeem worden alleen klachten gemeten, maar meten wat goed gaat is ook belangrijk.
  • de voor- en nadelen van een goede DSM IV-registratie

 
Conclusie
Het RGOc zal een werkgroep formeren om de invoering van een standaard effectregistratie in de noordelijke ggz op te zetten en te begeleiden.
 
Nawoord
Inmiddels is besloten vanuit het RGOc actieve ondersteuning te bieden aan twee projecten die al bezig zijn een vorm van effectregistratie op te zetten (SoWiZo Winschoten en Disease Management Schizofrenie Assen), om op deze manier uiteindelijk tot een goede effectregistratie voor de hele noordelijke ggz te komen. Hierdoor wordt het formeren van een werkgroep overbodig. Ook andere projecten die met effectregistratie aan de slag willen kunnen rekenen op de medewerking van het RGOc.