Programma

13.30
Ontvangst met koffie en thee in de Fonteinpatio

voorzitter: prof. dr. J. Ormel

13.45
Algemene inleiding: Het onderzoek op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in het Noorden van het land: een inventarisatie.
dr. D. Wiersma, socioloog, programmaleider Rob Giel Onderzoekcentrum
14.00
De kans op heropname van schizofreniepatiënten in verschillende zorgsystemen. Een registervergelijking van Victoria (Australië), Verona (Italië) en Drenthe.
dr. S. Sytema, socioloog, projectleider Noordelijk Psychiatrisch CasusRegister, RGOc/RuG
14.15
HIT: de effectiviteit van een geïntegreerde behandeling van stemmenhoorders.
drs. F.J. Nienhuis, psycholoog, AZG/RuG
14.30
Kwaliteit in samenspraak: over de organisatie van praktijkgericht onderzoek.
drs. B.M. Maarsingh, klinisch psycholoog/psychotherapeut, GGZ Friesland
14.40
Effectiviteit van voortgezette behandeling met antipsychotica bij eerste psychosen.
drs. A. Wunderink, psychiater, AZG/RGOc
14.50
MECCA: Kan de ambulante zorg voor psychotische patiënten in zes Europese landen worden verbeterd?
mw. drs. K.J.K. Wolters, psychologe, RGOc/RuG
15.00
Pauze met thee en koffie in de Fonteinpatio

voorzitter: dr. D. Wiersma

15.30
Relapsepreventie-strategieën bij psychosen: helpt het?
drs. J. Arends, psychiater, GGZ Noord-Drenthe
15.45
Hoe effectief is rationele rehabilitatie?
drs. D.C. van der Veen, psycholoog, GGz Groningen
16.00
Gecompliceerde Rouw. Een onderzoekslijn over diagnose en behandeling.
dr. J. de Keijser, klinisch psycholoog/psychotherapeut, GGZ Friesland
16.15
Onderzoek naar PTSS.
mw. dr. E.A.M. Bulder, historica, Kenniscentrum PTSS Winschoten/GGz Groningen
16.25
EQOLISE: een gecontroleerd onderzoek naar de resultaten van ‘supported employment’ in vergelijking met andere vormen van arbeidsrehabilitatie in zes Europese landen
mw. dr. J.T. van Busschbach, klinisch pedagoge, Psychiatrisch CasusRegister Drenthe, RGOc/RuG
16.35
Onderzoeksinitiatieven in een samenwerkende noordelijke forensische psychiatrie.
dr. R.H.S. van den Brink, psycholoog, RGOc/RuG
16.45
Afsluiting met algemene discussie
17.00
Borrel in de Fonteinpatio
 

Evaluatie Symposium gehouden op 4 december 2001

Van de 155 bezoekers werden 60 – geheel of gedeeltelijk ingevulde – evaluatieformulieren terugontvangen.

Zowel qua inhoud als presentatie werden de sprekers gemiddeld genomen goed beoordeeld.

De meeste bezoekers waren via de uitnodigingskaart op de hoogte gebracht van het symposium.

De helft van de respondenten geeft er de voorkeur aan dat het RGOc tweemaal per jaar een symposium organiseert, iets minder dan de helft (45%) heeft voorkeur voor eenmaal per jaar, de rest had hierover geen mening.

Een overgrote meerderheid (83%) vindt een symposium van een halve dag voldoende, slechts 10% van de respondenten kiest voor een hele dag.

Een thematisch ingevuld symposium heeft de voorkeur van 45% van de respondenten, 35% wil graag een algemeen symposium, en 20% had hierover geen mening.

De symposiummap werd erg goed ontvangen, de catering vond men goed.

Iets meer dan de helft van de respondenten maakte een opmerking. Bij de planning en opzet van onze volgende symposia zullen we deze evaluatie laten meewegen.