Programma

voorzitter: dr. Geerhard Schaap

13.30
Algemene inleiding, prof. dr. Durk Wiersma
14.00
Evaluatie Psychiatrische Thuiszorg in Drenthe – 9 jaar follow up, dr. Herman Kluiter
14.30
Depressie in verpleeg- en verzorgingshuizen, mw. drs. Anne-Marie Eisses
15.00
Pauze

voorzitter: drs. Rob Smeets

15.30
Resultaten Rationele Rehabilitatie, drs. Date van der Veen
16.00
Samenwerking ggz-eerstelijn in Emmen en Stadskanaal, mw. dr. Jooske van Busschbach
16.30
Samenwerking ggz-eerstelijn in Harlingen, dr. Pim Duurkoop
16.45
Afsluiting door prof. dr. Durk Wiersma en borrel
 

De sprekers

Dr. D. (Durk) Wiersma, socioloog, is programmaleider van het Rob Giel Onderzoekcentrum en universitair hoofddocent bij de Rijksuniversiteit Groningen
Dr. H. (Herman) Kluiter, psycholoog, is senior-onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen
Mw. drs. A.M.H. (Anne-Marie) Eisses, psycholoog, is onderzoeker (promovendus) bij de Rijksuniversiteit Groningen
Drs. D.C. (Date) van der Veen, psycholoog, is onderzoeker (promovendus) bij GGz Groningen
Mw. dr. J.T. (Jooske) van Busschbach, pedagoog, is onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen
Mw. drs. K.J.K. (Kerstin) Wolters, psycholoog, is junior-onderzoeker bij het Rob Giel Onderzoekcentrum
Dr. W.R.A. (Pim) Duurkoop, socioloog, is onderzoeksco?rdinator bij GGZ Friesland
 

De voorzitters

Dr. G.E. Schaap, psychiater, is lid van de Raad van Bestuur van GGz Groningen
Drs. R.M.W. Smeets, psychiater, is lid van de Raad van Bestuur van GGZ Friesland