Contact met het Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc)

Adressering en telefoon

Het Rob Giel Onderzoekcentrum is gevestigd in het Triadegebouw op het terrein van het Universitair Medisch Centrum Groningen, Hanzeplein 1, ingang 24. Klik hier voor de routebeschrijving.

Bezoekadres

Hanzeplein 1
Universitair Centrum Psychiatrie
Triadegebouw, 1e verdieping (ingang 24)
9713 GZ Groningen

Postadres

UMCG
RGOc
Huispostcode CC72
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Telefoon

(050) 361 20 79

Fax

(050) 361 97 22

E-mail

RGOc contactformulier

Klachten

Klachtenregeling

KvK nummer

Stichting Sociaal Psychiatrisch en Epidemiologisch Onderzoek: 41011778

CRKBO

Per 13-12-2018 is de RGOc Academie geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

 Nieuwsbrief RGOc

Het RGOc geeft een di­gi­tale nieuws­brief uit. Klik op de af­beel­ding wan­neer u de­ze nieuws­brief per e-mail wilt ont­van­gen (ca. 8 keer per jaar). Een o­ver­zicht van de meest re­cen­te nieuws­brie­ven vindt u in hetarchief.

RGOc op YouTube

Het RGOc heeft een ei­gen You­Tube ka­naal met vi­deo-op­names van on­ze sym­po­si­a, de o­ra­tie van Ri­chard Brug­ge­man, en ver­wij­zin­gen naar vi­de­o's van RGOc on­der­zoek. Klik op de af­beel­ding om RGOc-TV te be­zoe­ken!

RGOc in de media

26-2-2020: DvhN | Stynke Castelein: Rolmodel in een mannenwereld
1-2-2020: NRC | Interview Richard Oude Voshaar: Psychisch lijden kan ondraaglijk zijn