Aanmeldformulier PANSS training

Ondergetekende schrijft zich in voor een eerstvolgende training:

PANSS training (online)
Docenten: Meike Bak, Erna van ‘t Hag en Saskia Nijman

Data: do. 20 en 27 mei 2021. Aanvang 9.30 – 17.00 uur.

De consensusbijeenkomst is op de 2e dag van 14.30 – 16.30  uur.

Maximum aantal deelnemers: 15

Deelnamekosten:
Medewerkers van RGOc-instellingen: 200 euro, stagiaires van RGOc-instellingen: 100 euro.
Overige deelnemers: 700 euro
Consensus: 50 euro

RGOc instellingen: RGOc, UMCG, GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Lentis, Dimence en Mediant

Let op: u wordt automatisch doorverwezen naar de webshop