Aanmeldformulier CAARMS training

Ondergetekende schrijft zich in voor:

CAARMS training
Trainers: A. Malda en A. Zwart (GGZ Friesland)

De training bestaat uit twee cursusdagen van 9 tot 5 uur en twee terugkommiddagen
Data: september, data volgen zo spoedig mogelijk
Locatie: wordt nog vastgesteld, mogelijkheid bestaat dat cursus online wordt gegeven
Terugkommiddagen: nog nader te bepalen

Deelnamekosten:
Medewerkers van RGOc-instellingen: 400 euro
Overige deelnemers: 750 euro
RGOc instellingen: RGOc, UMCG, GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Lentis, Dimence en Mediant

Let op: u wordt automatisch doorverwezen naar de webshop