Aanmeldformulier CAARMS training

 

U kunt zich hieronder inschrijven voor een toekomstige CAARMS training.  


 

Ondergetekende schrijft zich in voor:

CAARMS training
Trainer: A. Zwart (GGZ Friesland)

De training bestaat uit twee cursusdagen van 9 tot 5 uur en twee terugkommiddagen
Data: nader te bepalen
Locatie: cursus wordt online gegeven
Terugkommiddagen: nog nader te bepalen in overleg met de cursisten

Deelnamekosten:
Medewerkers van RGOc-instellingen: 400 euro
Overige deelnemers: 750 euro
RGOc instellingen: RGOc, UMCG, GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Lentis, Dimence en Mediant