Aanmelden 2-daagse nascholing psychosen 14 en 15 maart 2024

Locatie: Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud: Kon. Julianaweg 98, 8453 WH Oranjewoud
Datum: 14 en 15 maart 2024
Tijd: 09.00-17.00

U kunt zich aanmelden tot 5 maart 2024

Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, het register Vaktherapie en de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt).

U kunt dit aangeven in het aanmeldformulier.

Let op! U wordt automatisch doorverwezen naar de webshop.