Over Rob Giel

In memoriam Rob Giel (1930 - 2009)
Na een langdurige zieke is, toch nog onverwacht, overleden op 25 juli 2009 Rob Giel, emeritus hoogleraar Sociale Psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen van 1969 tot 1995. Hij stond aan de basis van de ontwikkeling van de psychiatrische epidemiologie in Nederland door belangrijke bijdragen op het gebied van diagnostische classificaties en hun bijbehorende methodologie van waarnemen en meten, alsmede door studies naar het voorkomen van psychische stoornissen in de algemene bevolking en onder patienten van de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast had de transculturele psychiatrie door zijn vele bezoeken aan andere landen en culturen zijn grote interesse.

Van meet af aan had hij een sterke belangstelling voor de evaluatie van de voorzieningen van gezondheidszorg voor met name de chronische psychiatrische patient. Het is die belangstelling geweest die er toe geleid heeft dat in 2000 door de noordelijke instellingen van geestelijke gezondheidszorg in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe samen met de universitaire afdeling psychiatrie van de Rijksuniversiteit Groningen, thans van het Universitair Medische Centrum Groningen (UMCG) een onderzoekcentrum is opgericht en in stand wordt gehouden dat op succesvolle wijze onderzoek naar de effectiviteit van de psychiatrische behandeling en zorg initieert en stimuleert. We zijn er trots op dat hij zijn naam aan dit onderzoekcentrum heeft willen geven.

Prof. dr. Durk Wiersma, programmaleider Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc)
mede namens de Stuurgroep van het RGOc:

  • Prof. dr. R.J. van den Bosch, Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG
  • Drs. C.L. Bruinsma, Lentis (voorheen GGZ Groningen)
  • Drs. E. S. van der Haar, GGZ Drenthe
  • Drs. R.M.W. Smeets (voorzitter), GGZFriesland
 

RGOc

Het RGOc is vernoemd naar Rob Giel, hoogleraar Sociale Psychiatrie aan de Rijksuniversiteit te Groningen van september 1971 tot zijn emeritaat in september 1995 en grondlegger van de psychiatrische epidemiologie in Nederland.

Kenmerkend voor het werk van Rob Giel (en de belangrijkste bron van inspiratie voor het onderzoekcentrum) was dat hij bij al zijn grote belangstelling voor de wetenschappelijke bestudering van de psychiatrie, nooit de individuele patiënt vergat om wie het uiteindelijk toch allemaal te doen was. Dat uitte zich natuurlijk in zijn vele publicaties over de geestelijke gezondheidszorg in ons land. Maar het kwam wellicht nog duidelijker naar voren in zijn niet aflatende inspanningen om die zorg te verbeteren in landen waarin het economische of politieke klimaat veel minder gunstig was dan het onze. Zijn vele reizen als adviseur van de Wereld Gezondheidsorganisatie naar Oost-Europa, het Midden-Oosten, Indonesië en naar Afrika getuigen daarvan. Ethiopië heeft daarbij altijd een speciale plaats ingenomen. Van 1966 tot 1969 was hij als ‘associate professor’ verbonden aan de Haile Selassie universiteit in Addis Abeba. Tijdens dat verblijf heeft hij er de afdeling psychiatrie van de medische faculteit opgericht. Hij is er daarna nog vaak teruggeweest, niet alleen toen Haile Selassie nog de scepter zwaaide, maar ook tijdens het verwoestende regime van Mengistu.

Lees hier het interview van Marty van Kerkhof met Rob Giel, verschenen in Psy, jaargang 9, nummer 2, 18 februari 2005.
Foto’s artikel: Frank Ruiter, Tuinstraat 237, 1015 PD Amsterdam – tel 06-15334947www.frankruiter.nl

Onderweg

In 2007 verscheen de dichtbundel van Rob Giel, “Onderweg”, met als ondertitel “Even blijven staan, kijken en dan zien”. De bundel bevat gedichten, observaties en foto’s van Rob Giel gedurende zijn dienstreizen, met name voor de WHO.
‘Onderweg’ is verschenen als bijzondere uitgave in de RGOc-reeks en is verkrijgbaar in de boekhandel. Voor een impressie van de inhoud kunt u op het plaatje klikken.
 
 
 

KNAW Levensberichten en herdenkingen

De KNAW publiceert jaarlijks “Levensberichten en herdenkingen”, een uitgave ter nagedachtenis aan overleden akademiehoogleraren. In 2012 verscheen het levensbericht van Rob Giel, geschreven door René Kahn. Rob Giel is de belangrijkste grondlegger van de psychiatrische epidemiologie en sociale psychiatrie in Nederland. In 1987 werd hij tot lid benoemd van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Kahn karakteriseert Giel als aimabel en bescheiden. Hij bleef vaak op de achtergrond, maar had desalniettemin een beslissende invloed op de psychiatrie, in kleine kring en wereldwijd.