Het symposium RGOc 20 jaar; Innovatie en Implementatie wordt verplaatst naar 22 juni 2021.

In verband met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben wij besloten het symposium RGOc 20 jaar; Innovatie en Implementatie en de aansluitende oratie van prof. Daniëlle Cath, te verplaatsen van 1 december 2020 naar 22 juni 2021.

Wij vinden het jammer dat we deze beslissing hebben moeten nemen, omdat wij graag met u dit jaar het 20 jarig bestaan van het RGOc hadden willen vieren.

Onze belangrijkste overweging bij het verplaatsen is geweest dat we er een feest van willen maken, en dat daarbij hoort dat deelnemers zoveel mogelijk aanwezig kunnen zijn. Met de huidige COVID maatregelen is dat niet mogelijk. Daarnaast zal ook in juni de mogelijkheid blijven om het symposium en de oratie online te volgen.
 


 

Tijdens deze jubileum editie van het jaarlijkse RGOc symposium, op 22 juni 2021 in het Forum in Groningen, presenteren onderzoekers een aantal actuele studies naar zorginnovaties. De nadruk zal hierbij liggen op de betekenis van de gevonden effecten voor de zorg en de aandachtspunten én knelpunten bij de implementatie van zorginnovaties.

Het symposium wordt geopend door Prof. dr. Marjan Joëls, decaan Medische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hierna volgen presentaties over een vijftal actuele studie.

Aansluitend aan het symposium vindt in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen de oratie plaats van de eerste RGOc hoogleraar Daniëlle Cath, psychiater en opleider psychiatrie bij GGZ Drenthe en bijzonder hoogleraar GGZ Zorginnovatie in Noord-Nederland op het gebied van angst en stemming.