Locatie(s)

  • LifeLines onderzoek in de algemene bevolking in Noord Nederland

Samenwerking

  • GGZ Drenthe, UCP/UMCG, RGOc

Periode
2014 – 2017

Financiering
geen opgave

Gefinancierd door

  • GGZ Drenthe, RGOc

Status
in uitvoering

contactperso(o)n(en)
Dr. R.H.S. van den Brink
RGOc
Universitair Centrum Psychiatrie
Universitair Medisch Centrum Groningen
Postbus 30.001 (CC73)
9700 RB Groningen

Samenvatting
Gezond ouder worden is niet alleen een kwestie van geluk, maar ook van gezond leven. Goede voeding, regelmatig bewegen, niet roken en matig alcoholgebruik dragen er toe bij dat we lichamelijk gezond ouder worden. Minder bekend is, dat gezond leven ook een goede invloed kan hebben op onze geestelijke gezondheid bij het ouder worden. Verschillende onderzoeken laten zien dat goede voeding samenhangt met minder depressie en angstklachten. Onbekend is echter of dit nu echt helemaal toe te schrijven is aan gezonde voeding en of de invloed van voeding bij ouderen groter is dan bij jongeren. Deze vragen zullen worden onderzocht.