Rob van den Brink

Rob H.S. van den Brink (1957) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarna hij enkele jaren als onderzoeksmedewerker bij deze afdeling werkte. Zijn promotieonderzoek deed hij bij de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde van Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1995 promoveerde op onderzoek naar de gevolgen van slechthorendheid voor ouderen en hun bereidheid hier iets aan te doen door middel van het gebruiken van een hoortoestel. Aansluitend werkte hij als post-doc onderzoeker bij de afdeling Psychiatrie van het Academisch Ziekenhuis Groningen, waar hij meewerkte aan onderzoek naar: (1) het effect van nascholing van huisartsen in de herkenning en behandeling van psychische problemen in de huisartspraktijk en (2) de invloed van een depressie na een hartinfarct op de cardiale prognose. In 1996 voltooide hij de Postdoctorale opleiding Epidemiologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Rob van den Brink stapte in 2001 over naar het net opgerichte Rob Giel Onderzoekcentrum, waar hij verantwoordelijk werd voor het ontwikkelen van een onderzoekslijn op het terrein van de forensische psychiatrie. Het onderzoek richtte zich o.a. op forensisch psychiatrisch thuiszorg, behandeling in detentie, een forensisch psychiatrisch casusregister en delictrisicotaxatie en zorgevaluatie in de ambulante forensische psychiatrie. Hiernaast ontwikkelde zich onderzoek op het terrein van de openbare geestelijke gezondheidszorg, met studies naar de bemoeienis van de politie met psychosociale crises in de openbare ruimte en het effect van langdurige gedwongen residentiële zorg voor ernstig disfunctionerende patiënten met chronische psychiatrische en verslavingsproblemen.

Zie ook de medewerkerspagina Rijksuniversiteit Groningen.

Enkele publicaties:
zie ook publicaties of PubMed