Richard Bruggeman

Prof. dr. Richard Bruggeman (1955), programmaleider RGOc, studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 2001 op het proefschrift “The therapeutic potential of the atypical antipsychotic risperidone inTourette’s Syndrome, A preclinical and clinical study”. Bruggeman, psychiater en senior-onderzoeker/universitair docent, is vanaf 1997 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. Daarvoor werkte hij bij het Academisch Ziekenhuis Leiden, het Sint Lucas Ziekenhuis in Amsterdam, het Medical College Pennsylvania, Philadelphia, USA, GGz Friesland en Karolinska-Institutet Stockholm. Hij is lid van de Stuurgroep van de GROUP-studie in Groningen, projectleider van PHAMOUS en onderzoeker bij de afdeling Farmacotherapie en Farmaceutische Zorg van de Faculteit Farmacie RUG. Bruggeman heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan en heeft vele promovendi begeleid. Daarnaast is hij o.m. lid van de Executive Board of The European Network of Schizophrenia Networks for the Study of Gene-Environment Interactions(EU-GEI) en lid van de Kerngroep Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie. Ook is hij actief in diverse organisatiecommissies van nascholingsactiviteiten. In 2017 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Neuropsychiatrie van psychotische stoornissen aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vanwege het Rob Giel Onderzoekcentrum.

Zie ook de medewerkerspagina Rijksuniversiteit Groningen.
 
publicaties | PubMed publicaties