Kernformatie RGOc

De kernformatie is actief betrokken bij de verschillende projecten door begeleiding, methodologische ondersteuning en bij analyse van data en schrijven van rapporten en artikelen. De kernformatie van het RGOc bestaat uit de programmaleider, senior-onderzoekers en een behandelaar-onderzoeker, met ondersteuning door parttime aanstellingen van (junior-)onderzoekers en promovendi. Verder zijn bij het RGOc een database manager en communicatiemedewerker/secretaresse aanwezig.

De kernformatie bestaat uit:  

 • Prof. dr. R. Bruggeman, programmaleider, psychiater
 • Mw. M. Bak, aandachtsfunctionaris cliëntenparticipatie
 • Mw. dr. A.A. Bartels, senior onderzoeker, coördinator Netwerk Psychosen
 • Dr. R.H.S. van den Brink, senior onderzoeker, coördinator Netwerk Ouderenpsychiatrie
 • Mw. dr. J.T. van Busschbach, senior onderzoeker, consultant
 • Mw. dr. J.A.J. van der Krieke, onderzoeker, coördinator E-health
 • Mw. dr. E.J. Liemburg, onderzoeker
 • Mw. B.Oosterloo, communicatiemedewerker
 • Drs. E. Veermans, databasemanager
 • Mw. dr. E. Visser, senior onderzoeker
 • Dr. K.J. Wardenaar, senior onderzoeker