Beknopte informatie over RGOc-onderzoek

categorie: Alles

Het meest recente onderzoek staat bovenaan de lijst. Klik op een titel om de bijbehorende onderzoeksinformatie te ontsluiten.

  • Filter op categorie
    Psychotische stoornissen
    Forensische psychiatrie
    Register/ROA
    Instrumentontwikkeling
    Stemmings- en angststoornissen
    Kosteneffectiviteit en doelmatigheid
    Ouderenpsychiatrie
    E-Health
    Overig onderzoek
    Nog lopend onderzoek
    Alles
  • Virus, ontsteking en psychose: Virale en inflammatoire etiologie van psychose [2019 - 2025 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • PSYCHE T4: Psychotische ervaringen bij jongeren, vierde meting [2019 - 2021 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • POWER-pilot: Psychologie van Welzijn, Empowerment en Weerbaarheid (pilot) [2019 - 2020 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • DiSCoVR (RCT): Dynamische Interactieve Sociale Cognitietraining in Virtual Reality (DiSCoVR) voor mensen met een psychotische stoornis [2018 ... in uitvoering]
    wordt geladen...
  • I-SHARED - Samen beslissen over zorg op maat: Instrument voor SHAREd decision-making bij Depressie [2018 - 2020 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • Doen en Meten: Patient Reported Outcome Measures voor Psychomotorische Therapie“Doen en meten” [2018 - 2020 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • Zelf-i: Zelf-i: zelfmonitoring en gepersonaliseerde terugkoppeling ter ondersteuning van depressie behandeling [2017 ... in uitvoering]
    wordt geladen...
  • TRANS-ID afbouw: TRANS-ID afbouw [2017 - 2021 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • TRANS-ID herstel: TRANS-ID herstel [2017 - 2021 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • Ketaminestudie: De Ketaminestudie [2017 - 2021 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • SFT-studie: Kosteneffectiviteit van groep schema-focused therapie in de ouderenpsychiatrie [2017 - 2021 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • STEM: VOICE: Studie naar de Therapeutische relatie bij Mensen met een Ernstige psychische aandoening [2017 - 2021 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • SVH: Samen voor Herstel [2017 - 2020 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • Yoga en depressie: De effecten van yoga training voor jonge vrouwen met depressie: een gerandomiseerde, gecontroleerde studie [2016 - 2020 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • NEW-PRIDE: De Depressie-studie [2016 - 2020 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • DiSCoVR (pilot): Dynamische Interactieve Sociale Cognitietraining in Virtual Reality: een pilotstudie [2016 - 2018 publicatiefase]
    wordt geladen...
  • Dagboekstudie: Dagboekmetingen in de klinische praktijk [2015 - 2020 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • IMPROVE: Optimaliseren van kwaliteit en doelmatigheid in de Friese GGZ [2015 - 2019 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • Immune: Immune: Simvastatine additie voor verbetering van symptomen, cognitie, metabool syndroom en bewegingsstoornissen bij patienten die minder dan drie jaar geleden een eerste psychose kregen. Een multi-center, placebo gecontroleerde, dubbelblinde RCT. [2015 - 2019 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • MIRORR: Individuele paden van kwetsbaarheid en kracht [2015 - 2019 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • Beweging in trauma: Beweging in trauma. Een studie naar het effect van een psychomotorisch module gericht op stabilisatie bij complex trauma [2015 - 2018 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • TREAT: TREAT-TReatment E-AssisT: behandeladvies door koppeling ROM aan evidence based interventies [2014 - 2021 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • CBD studie: Cannabidiol (CBD) enhancement of exposure therapy in patients with phobias: a randomized controlled trial [2014 - 2020 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • iCASE: Variabiliteit van depressie, slaap en cognitieve klachten: one size fits all? [2014 - 2019 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • Social Predictors of Psychotic Experiences: Social Predictors of Psychotic Experiences in young adulthood [2014 - 2019 publicatiefase]
    wordt geladen...
  • Voeding en ouderenpsychiatrie: Voeding en psychische gezondheid bij het ouder worden [2014 - 2017 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • VRET.P: Het effect van Virtual Reality Exposure Therapie (VRET) op sociale participatie bij mensen met een psychotische stoornis: een multicenter gerandomiseerd onderzoek [2014 - 2017 publicatiefase]
    wordt geladen...
  • Beeldcommunicatie in de GGZ: Beeldcommunicatie in de GGZ. Professionele afwegingen in een veranderende zorgpraktijk [2014 - 2016 afgerond]
    wordt geladen...
  • E-health voor POH-GGZ: E-mental health interventies voor de POH-GGZ [2014 - 2016 afgerond]
    wordt geladen...
  • Vroegdetectie: De opzet van Psychose Preventie teams in Noord-Nederland ("On The Road") [2013 ... in uitvoering]
    wordt geladen...
  • MOPHAR: MOPHAR - Monitoring Outcomes of Psychiatric Pharmacotherapy in the Assen Region [2013 ... in uitvoering]
    wordt geladen...
  • BeatVic: Beat victimization! Psychomotorische weerbaarheidsstraining met kickbox-elementen voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid [2013 - 2021 analysefase]
    wordt geladen...
  • ROM-GPS: ROM-GPS: een wetenschappelijk ROM systeem voor ouderen met een affectieve stoornis [2013 - 2020 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • HY: Hospitality Project (HY): eetclub voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid [2013 - 2020 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • AVHRS-Q: Validering vande zelfinvulversie van het Auditory Vocal Hallucination Rating Scale (AVHRS) interview, de AVHRS-Q [2013 - 2019 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • KEA-IRB: Maatschappelijke participatie mbv de IRB voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek: een doelmatigheidsstudie [2013 - 2019 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • Apathiestudie (MRI): De neurale basis van apathie bij mensen met een vatbaarheid voor psychose [2013 - 2018 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • PAD: Psychotische stoornissen en Dissociatie; de rol van Trauma [2013 - 2018 afgerond]
    wordt geladen...
  • STEPPS-BD: STEPPS-BD: the addition of STEPPS in the treatment of patients with bipolar disorder and comorbid borderline personality features (an RCT) [2013 - 2018 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • BANS: BANS, gedragsactivatie voor mensen met persisterende negatieve symptomen in beschermde woonvormen [2013 - 2018 afgerond]
    wordt geladen...
  • CAT: Cognitieve Adaptatie Training als verpleegkundige interventie voor langdurig opgenomen patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening [2013 - 2017 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • FEDOZ: Fact ErvaringsDeskundigen OnderZoek (FEDOZ):Een onderzoek naar ervaringen van ervaringsdeskundigen in FACT-teams [2013 - 2017 publicatiefase]
    wordt geladen...
  • MetS in psychose: Metabole stoornissen bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen [2013 - 2016 afgerond]
    wordt geladen...
  • LION: Leefstijlinterventies bij ambulante patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening [2013 - 2016 afgerond]
    wordt geladen...
  • MOVE: MOVE: Mensen Ondersteunen bij Vermaatschappelijking en Extramuralisering [2013 - 2016 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • SLEEPREG-BD: SLEEPREG-BDDe invloed van slaapverstoring tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling op het functioneren in de periode na de bevalling bij vrouwen met een bipolaire stoornis en/of een postpartum psychose in de voorgeschiedenis [2012 - 2020 analysefase]
    wordt geladen...
  • Apathiestudie (behandeling): Neurostimulatie als mogelijke behandeling van apathie bij mensen met een vatbaarheid voor psychose (TRENSS2) [2012 - 2018 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • Triadekaart: effecten: De Triadekaart verder onderzocht: een onderzoek naar de effecten op samenwerking en kwaliteit van zorg [2012 - 2018 publicatiefase]
    wordt geladen...
  • Personality and Coping in PROGR-S: Personality and Coping in First Episode Psychosis [2012 - 2016 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • tPEMF: tPEMF: Een behandelstudie naar zwakke gepulste magnetischevelden bij depressie [2012 - 2016 afgerond]
    wordt geladen...
  • RELATE-TRD: RELATE-TRD: Wetenschappelijk onderzoek naar het voorspellen en de onderliggende mechanismen van therapieresistente depressie (TRD) [2012 - 2016 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • Pilotonderzoek COP-interventie: Pilotonderzoek Clientgerichte Ouderen Psychiatrie (COP) interventie in de ambulante ouderenpsychiatrie [2012 - 2015 afgerond]
    wordt geladen...
  • Natuurlijke medicatie schizofrenie: Review van de literatuur over de effectiviteit van natuurlijke geneesmiddelen bij schizofrenie en andere psychotische stoornissen. [2011 - 2018 afgerond]
    wordt geladen...
  • MERIT: Metacognitie en ziekte-inzicht bij mensen met schizofrenie, klinische en neuroimaging studies. [2011 - 2018 afgerond]
    wordt geladen...
  • Pilot Functionele Remissie: Functionele Remissie: de ontwikkeling van een ROM-instrument om functionele remissie bij EPA-patiënten te meten [2011 - 2017 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • KIM: Kijk op IRB modelgetrouwheid: Effectiever werken aan rehabilitatiedoelen: ontwikkeling en onderzoek naar het gebruik van een modelgetrouwheidsmeting [2011 - 2016 publicatiefase]
    wordt geladen...
  • Osteoporose en antipsychotica: Osteoporose gerelateerd aan het gebruik van antipsychotica [2011 - 2015 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • Herstel en cognitief functioneren: Voorspellen van functioneel en symptomatisch herstel op basis van cognitief functioneren [2011 - 2015 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • PMT agressieregulatie: Psychomotorische therapie en agressieregulatie bij eetstoornissen: gerandomiseerd effectonderzoek (RCT) en instrumentontwikkeling: de Methode voor Stamp-Stoot Stem (MSSS) [2009 - 2017 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • Hartcoherentie: Effectiviteit van hartcoherentietraining [2009 - 2017 afgerond]
    wordt geladen...
  • E-KOPP project: Verdere ontwikkeling, opschaling en evaluatie van www.Survivalkid.nl, een website ter ondersteuning van jongeren met een gezinslid dat psychische problemen heeft (inclusief verslaving). [2009 - 2016 afgerond]
    wordt geladen...
  • Lichaamsbeleving en PMT: Het meten van lichaamsbeleving [2009 - 2015 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • TRENSS: Interventies bij negatieve symptomen en cognitieve stoornissen [2008 - 2018 publicatiefase]
    wordt geladen...
  • RAF: Onderzoek naar verschillen tussen aripiprazol en risperidon in hun effect op negatieve symptomen en activiteit van de prefrontale cortex [2008 - 2016 in uitvoering]
    wordt geladen...
  • REFLEX: Een cognitief-therapeutische interventie voor het verbeteren van ziekte-inzicht bij schizofrenie [2008 - 2016 afgerond]
    wordt geladen...
  • PHAMOUS: PHAMOUS Pharmacotherapy Monitoring and Outcome Study [2007 ... in uitvoering]
    wordt geladen...
  • BeST: Behandeling van auditieve hallucinaties met rTMS [2007 - 2017 afgerond]
    wordt geladen...
  • Duurzaam Verblijf: Behandeleffect Duurzaam Verblijf [2007 - 2016 publicatiefase]
    wordt geladen...
  • Begeleid ouderschap: Gecontroleerd onderzoek naar begeleid ouderschap bij psychiatrische beperkingen [2007 - 2016 afgerond]
    wordt geladen...
  • RoQua/ROM: Routine Outcome and Quality Assessment [2006 ... in uitvoering]
    wordt geladen...
  • GROUP-studie: Kwetsbaarheid en veerkracht bij eerste psychose (Geestkracht-programma) [2003 ... in uitvoering]
    wordt geladen...
  • PCR-NN: Het Psychiatrisch CasusRegister Noord-Nederland als GGZ-monitor [2001 ... in uitvoering]
    wordt geladen...
  • Cognitieve functies en schizofrenie: Selectieve aandacht, executieve functies en motorische preparatie bij schizofrenie [1999 ... afgerond]
    wordt geladen...
  • PROGR-S: Psychose Recente Ontwikkeling GRoningen Survey (PROGR-S) [1997 ... in uitvoering]
    wordt geladen...

Nieuwsbrief RGOc

Het RGOc geeft een di­gi­tale nieuws­brief uit. Klik op de af­beel­ding wan­neer u de­ze nieuws­brief per e-mail wilt ont­van­gen (ca. 8 keer per jaar). Een o­ver­zicht van de meest re­cen­te nieuws­brie­ven vindt u in het archief.

RGOc op YouTube

Het RGOc heeft een ei­gen You­Tube ka­naal met vi­deo-op­names van on­ze sym­po­si­a, de o­ra­tie van Ri­chard Brug­ge­man, en ver­wij­zin­gen naar vi­de­o's van RGOc on­der­zoek. Klik op de af­beel­ding om RGOc-TV te be­zoe­ken!

RGOc in de media

24-5-2019: RTV Noord | Interview met Suzan Vos over psychose
24-5-2019: RTV Noord Radio (v.a. 18:20) | Suzan Vos over psychose