Beknopte informatie over RGOc-onderzoek

categorie: Alles

Het meest recente onderzoek staat bovenaan de lijst. Klik op een titel om de bijbehorende onderzoeksinformatie te ontsluiten.

 • Filter op categorie
  Psychotische stoornissen
  Forensische psychiatrie
  Register/ROA
  Instrumentontwikkeling
  Stemmings- en angststoornissen
  Kosteneffectiviteit en doelmatigheid
  Ouderenpsychiatrie
  E-Health
  Overig onderzoek
  Nog lopend onderzoek
  Alles
 • GROUP-studie: Kwetsbaarheid en veerkracht bij eerste psychose (Geestkracht-programma) [2003 ... in uitvoering]
  wordt geladen...
 • Zelf-i: Zelf-i: zelfmonitoring en gepersonaliseerde terugkoppeling ter ondersteuning van depressie behandeling [2017 ... in uitvoering]
  wordt geladen...
 • CGT wanen: Een gecontroleerde multi-site studie naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie bij persisterende positieve symptomen bij patiënten met een schizofrene psychose [1998 - 2002 afgerond]
  wordt geladen...
 • HIT: Effectiviteit van een geïntegreerde behandeling van stemmenhoorders, incl multi-family behandeling [2002 - 2002 afgerond]
  wordt geladen...
 • Eerstelijnsproject Harlingen: Onderzoek Eerstelijnsproject Torontoproject Harlingen [2001 - 2002 afgerond]
  wordt geladen...
 • SAR: Survivors at risk [1999 - 2003 afgerond]
  wordt geladen...
 • MFE Emmen: Zorgbehoefte en zorgaanbod voor langdurig zorgafhankelijke patiënten in een MFE-regio [1999 - 2003 afgerond]
  wordt geladen...
 • Extramuralisering GGZ: Extramuralisering en deconcentratie van de Drentse GGZ [1998 - 2003 afgerond]
  wordt geladen...
 • MFE Emmen - SPV: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen in de Eerste Lijn [2001 - 2004 afgerond]
  wordt geladen...
 • Executieve functies schizofrenie: Kwalitatieve aspecten van executieve functies bij schizofrenie [2002 - 2004 afgerond]
  wordt geladen...
 • CZT: Cognitieve Zelftherapie voor patiënten met chronisch-recidiverende depressie of angststoornis. [2000 - 2004 afgerond]
  wordt geladen...
 • AGED: Depressie in verzorgingshuizen [1999 - 2004 afgerond]
  wordt geladen...
 • PTZ: Evaluatie Langdurende Psychiatrische Thuiszorg in Drenthe [1993 - 2004 afgerond]
  wordt geladen...
 • DAAT: Werk en behoud van werk na arbeidsrehabilitatie [2003 - 2005 afgerond]
  wordt geladen...
 • Beloop van depressie: Onderzoek naar factoren die het beloop van depressie bepalen [1998 - 2005 afgerond]
  wordt geladen...
 • Gecompliceerde rouw: De effectiviteit van een cognitief-gedragstherapeutische behandeling voor gecompliceerde rouw [2001 - 2005 afgerond]
  wordt geladen...
 • PUL: Ontwikkeling van de Positieve Uitkomsten Lijst [2004 - 2005 afgerond]
  wordt geladen...
 • MUCS: Neurodynamics of schizophrenia: correlates and functional consequences [1998 - 2005 afgerond]
  wordt geladen...
 • Zorgprogrammering FPC L: Inventarisatie Zorgprogrammering Forensisch Psychiatrisch Circuit [2005 - 2005 afgerond]
  wordt geladen...
 • Detectie psychosen: Verborgen morbiditeit van schizofrenie, een 'lekkage'-studie [2004 - 2006 afgerond]
  wordt geladen...
 • Persoonlijkheidsproblematiek: Effectevaluatie behandeling persoonlijkheidsproblematiek [2002 - 2006 afgerond]
  wordt geladen...
 • IMPRESS: Implementatie preventie onder nabestaanden van suicidanten [2002 - 2006 afgerond]
  wordt geladen...
 • SoWiZo: SoWiZo: een RCT naar het effect van ACT in vergelijking tot de standaard zorg [2003 - 2006 afgerond]
  wordt geladen...
 • MESIFOS: Medication Strategies in First Onset Schizophrenia.Effectiviteit van kortdurende vs. voortgezette behandeling met antipsychotica na een half jaar stabiele remissie [2001 - 2007 afgerond]
  wordt geladen...
 • Implementatie HIT: Implementatie HIT-methode middels gerichte training van negen regionale HIT-kernteams [2005 - 2007 afgerond]
  wordt geladen...
 • Meergezinsbehandeling schizofrenie: Meergezinsbehandeling voor patiënten met schizofrenie en hun familieleden gericht op verbetering van negatieve symptomen en sociaal disfunctioneren: een pilot-studie [2005 - 2009 afgerond]
  wordt geladen...
 • Behandeling in Detentie: Forensisch Psychiatrische Behandeling in Detentie [2004 - 2009 afgerond]
  wordt geladen...
 • SRA: Subjects' Reaction in Antipsychotics (SRA) De effecten van antipsychotica vanuit het perspectief van de patiënt (met vragenlijst/questionnaire download) [2001 - 2009 afgerond]
  wordt geladen...
 • Front Office OGGz: Onderzoek functioneren Front Office 7x24 uurs Crisisinterventie OGGz [2003 - 2009 afgerond]
  wordt geladen...
 • EQOLISE: Enhancing the Quality of Life and Independence of persons disabled by severe mental illness through Supported Employment [2003 - 2009 afgerond]
  wordt geladen...
 • MECCA / DIALOG: More Effective European Community Care for Patients with Severe Psychosis [2002 - 2009 afgerond]
  wordt geladen...
 • Lotgenotencontact: Een gerandomiseerde studie naar het effect van een lotgenotengroep voor mensen met een psychotische stoornis of schizofrenie [2003 - 2009 afgerond]
  wordt geladen...
 • IRB: Effectiviteit van de Individuele Rehabilitatiebenadering [2003 - 2009 afgerond]
  wordt geladen...
 • RR/MWT: Hoe effectief is Rationele Rehabilitatie (Mentale Weerbaarheids Training)? [2004 - 2009 afgerond]
  wordt geladen...
 • MEMEX: De toepassing van mobiele telefoons in de cognitieve revalidatie van schizofreniepatiënten [2003 - 2009 afgerond]
  wordt geladen...
 • Mini-SCAN: Validiteit en betrouwbaarheid van de mini-SCAN [2006 - 2009 afgerond]
  wordt geladen...
 • COCOS: COst-effectiveness of COgnitive behaviour therapy for recent onset Schizophrenia with persistent and recurrent psychosis [2005 - 2009 afgerond]
  wordt geladen...
 • PUVI: Onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van de PUVI (Positive and Useful Voices Inventory) [2006 - 2009 afgerond]
  wordt geladen...
 • AVHRS: Onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van de Auditory Vocal Hallucination Rating Scale [2006 - 2009 afgerond]
  wordt geladen...
 • Triadekaart: Pilotonderzoek triadekaart: eerste ervaringen met de keuzekaart familie-inbreng [2007 - 2009 afgerond]
  wordt geladen...
 • Huisarts & SMI: Zorg van de huisarts voor mensen met ernstige psychische stoornissen [2003 - 2009 afgerond]
  wordt geladen...
 • Nait soez'n: Nait soez’n, moar deurbroez’n met elkaar: de psychiatrische woonzorg is nog lang niet klaar [2007 - 2009 afgerond]
  wordt geladen...
 • MESIFOS follow up: MESIFOS 5 jaars follow-up [2009 - 2010 afgerond]
  wordt geladen...
 • Ontwikkeling van de VIS-V: Psychometrische eigenschappen en validering van de VIS-V (Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal Gedrag bij Volwassenen) in de klinische praktijk [2007 - 2010 afgerond]
  wordt geladen...
 • ToM Takenboek 'Freek' 10/14: Het meten van sociale cognitie bij 10-14 jarigen: de ontwikkeling en normering van een nieuw Theory of Mind takenboek. [2008 - 2010 afgerond]
  wordt geladen...
 • Psychopathie: Co-morbiditeit van psychoses en psychopathie [2006 - 2010 afgerond]
  wordt geladen...
 • NIFOS: Onderzoek naar de relatie tussen neurocognitie en atypische antipsychotische medicatie [2002 - 2010 afgerond]
  wordt geladen...
 • OSV: Ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen; screening diagnostiek en behandeling autismespectrumstoornissen bij volwassenen [2002 - 2010 afgerond]
  wordt geladen...
 • Gebedseducatie: Gebedseducatie als interventie in de GGz [2000 - 2010 afgerond]
  wordt geladen...
 • FPTZ: Ontwikkeling en evaluatie van Forensisch Psychiatrische Thuiszorg [2003 - 2010 afgerond]
  wordt geladen...
 • IMPRESSPLUS+: Verbetering van nazorg aan nabestaanden van suïcideslachtoffers. [2009 - 2011 afgerond]
  wordt geladen...
 • Stemmen volwassenen: Stemmen horen bij volwassenen in de gewone bevolking [2003 - 2011 afgerond]
  wordt geladen...
 • Paniekstoornis: drie behandelvormen: Onderzoek naar effect van cognitieve gedragstherapie, antidepressiva en een combinatie, op paniekstoornis [2001 - 2011 afgerond]
  wordt geladen...
 • UTOPIA: Residentiele en Ambulante Woonzorg in de Geestelijke Gezondheidszorg [2006 - 2011 afgerond]
  wordt geladen...
 • EASE-study: Early Assessment in Schizophrenia Effectiveness Study, een onderzoek naar het verbeteren van de detectie en diagnostiek van psychotische stoornissen [2006 - 2011 afgerond]
  wordt geladen...
 • Stemmenhoren bij kinderen: Vervolgonderzoek naar voorkomen en beloop van stemmenhoren bij 12-13 jarige kinderen [2002 - 2011 afgerond]
  wordt geladen...
 • DEMoB.inc: Ontwikkeling van Europese Standaard voor Goede Zorg voor mensen met chronische psychische stoornissen in institutionele zorg [2007 - 2011 afgerond]
  wordt geladen...
 • ACT+ trial: ACTplus: een RCT naar het effect van vier evidence based interventies toegevoegd aan ACT [2008 - 2011 afgerond]
  wordt geladen...
 • HoNOS65+: HoNOS65+ als routine outcome assessment instrument in de Ouderenpsychiatrie [2006 - 2011 afgerond]
  wordt geladen...
 • Herstelprogramma Wilhelminaoord: Herstelprogramma Wilhelminaoord: effect op kwaliteit van leven en functioneren bij bewoners van Wilhelminaoord [2005 - 2011 afgerond]
  wordt geladen...
 • Pilot Vaktherapie: Pilot onderzoek Vaktherapie Noord Nederland [2009 - 2011 afgerond]
  wordt geladen...
 • Suicide in Noord-Nederland: Suïcide in Noord-Nederland. Psychologische autopsie studie van 98 suïcideslachtoffers in Groningen, Friesland en Drenthe [2010 - 2011 afgerond]
  wordt geladen...
 • Depressie en schizofrenie: Routine Outcome Monitoring voor de detectie en behandeling van depressieve symptomen bij mensen met een psychotische stoornis [2009 - 2012 afgerond]
  wordt geladen...
 • VICTROM: Rapportage van incidenten met geweld tegen clienten met ernstige psychiatrische problematiek met hulp van routinematige uitkomstmonitoring; een prevalentie studie met aandacht voor de validiteit van de screening en klinische implicaties. [2010 - 2012 afgerond]
  wordt geladen...
 • CAT: Cognitieve Adaptatie Training in Nederland: een verpleegkundige interventie om het dagelijks functioneren van mensen met schizofrenie te verbeteren [2008 - 2012 afgerond]
  wordt geladen...
 • QIDS-SR16: Psychometrische eigenschappen van de zefinvulversie van de Quick Inventory of Depressive Symptoms (QIDS-SR16) bij patienten met schizofrenie [2012 - 2012 afgerond]
  wordt geladen...
 • SCION: Kosten-effectiviteit van het IPS-model voor mensen met ernstige psychische stoornissen: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek [2005 - 2012 afgerond]
  wordt geladen...
 • DMS-project: Disease Management Schizofrenie/SMI inclusief Phamous en RVPS [2002 - 2012 afgerond]
  wordt geladen...
 • Cognitie bij schizofrenie: Cognitief functioneren bij schizofrenie: structuur en klinische correlaten [2008 - 2012 afgerond]
  wordt geladen...
 • Klinische echtpaartherapie: Het effect van een klinische groepsbehandeling voor echtparen [1992 - 2013 afgerond]
  wordt geladen...
 • RACE: Effecten van periodieke delictrisicotaxatie en zorgevaluatie in de ambulante forensische psychiatrie (Risk Assessment and Care Evaluation) [2006 - 2013 afgerond]
  wordt geladen...
 • Evaluatie implementatie MRS: Evaluatie van Implementatie van de Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie (MRS) in 8 regio's [2006 - 2013 afgerond]
  wordt geladen...
 • Serious gaming: Serious Gaming voor psychosen [2011 - 2013 afgerond]
  wordt geladen...
 • ASFQ-V: Onderzoek naar de betrouwbaarheid en de validiteit van de Antipsychotics and Sexual Functioning Questionnaire (ASFQ) [2007 - 2013 afgerond]
  wordt geladen...
 • WEGWEIS: WEGWEIS-wetenschappelijk onderzoek naar de inzet van webtechnologie bij de behandeling en rehabilitatie van mensen met schizofrenie en andere psychotische aandoeningen [2009 - 2013 afgerond]
  wordt geladen...
 • Onderzoek HoOp: Onderzoek IRB in de ouderenzorg:implementatie en effectiviteit van scholing van een grote groep primaire hulpverleners binnen Dignis [2009 - 2013 afgerond]
  wordt geladen...
 • Integrale psychiatrie: Integrale psychiatrie: conceptuele grondslagen, implementatie en effectiviteit [2005 - 2013 afgerond]
  wordt geladen...
 • MICA: MICA: Stigma binnen de muren [2010 - 2013 afgerond]
  wordt geladen...
 • Searchlyte: Searchlyte [2010 - 2014 afgerond]
  wordt geladen...
 • ELIPS: Effectiviteit van leefstijlinterventies in de psychiatrie [2010 - 2014 afgerond]
  wordt geladen...
 • SDM bij psychosen: Bevorderen van shared decision making (SDM) rondom behandelplanning bij mensen met psychosen [2012 - 2014 afgerond]
  wordt geladen...
 • Herstel en cognitief functioneren: Voorspellen van functioneel en symptomatisch herstel op basis van cognitief functioneren [2011 - 2015 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • Pilotonderzoek COP-interventie: Pilotonderzoek Clientgerichte Ouderen Psychiatrie (COP) interventie in de ambulante ouderenpsychiatrie [2012 - 2015 afgerond]
  wordt geladen...
 • Lichaamsbeleving en PMT: Het meten van lichaamsbeleving [2009 - 2015 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • Osteoporose en antipsychotica: Osteoporose gerelateerd aan het gebruik van antipsychotica [2011 - 2015 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • Virus, ontsteking en psychose: Virale en inflammatoire etiologie van psychose [2001 - 2015 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • RAF: Onderzoek naar verschillen tussen aripiprazol en risperidon in hun effect op negatieve symptomen en activiteit van de prefrontale cortex [2008 - 2016 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • Duurzaam Verblijf: Behandeleffect Duurzaam Verblijf [2007 - 2016 publicatiefase]
  wordt geladen...
 • Begeleid ouderschap: Gecontroleerd onderzoek naar begeleid ouderschap bij psychiatrische beperkingen [2007 - 2016 afgerond]
  wordt geladen...
 • E-KOPP project: Verdere ontwikkeling, opschaling en evaluatie van www.Survivalkid.nl, een website ter ondersteuning van jongeren met een gezinslid dat psychische problemen heeft (inclusief verslaving). [2009 - 2016 afgerond]
  wordt geladen...
 • MOVE: MOVE: Mensen Ondersteunen bij Vermaatschappelijking en Extramuralisering [2013 - 2016 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • Beeldcommunicatie in de GGZ: Beeldcommunicatie in de GGZ. Professionele afwegingen in een veranderende zorgpraktijk [2014 - 2016 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • E-health voor POH-GGZ: E-mental health interventies voor de POH-GGZ [2014 - 2016 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • tPEMF: tPEMF: Een behandelstudie naar zwakke gepulste magnetischevelden bij depressie [2012 - 2016 afgerond]
  wordt geladen...
 • RELATE-TRD: RELATE-TRD: Wetenschappelijk onderzoek naar het voorspellen en de onderliggende mechanismen van therapieresistente depressie (TRD) [2012 - 2016 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • MERIT: Metacognitie en ziekte-inzicht bij mensen met schizofrenie, klinische en neuroimaging studies. [2011 - 2016 analysefase]
  wordt geladen...
 • MetS in psychose: Metabole stoornissen bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen [2013 - 2016 afgerond]
  wordt geladen...
 • Personality and Coping in PROGR-S: Personality and Coping in First Episode Psychosis [2012 - 2016 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • KIM: Kijk op IRB modelgetrouwheid: Effectiever werken aan rehabilitatiedoelen: ontwikkeling en onderzoek naar het gebruik van een modelgetrouwheidsmeting [2011 - 2016 publicatiefase]
  wordt geladen...
 • I-CGT: Pilot onderzoek I-CGT; een studie naar de resulataten van de I-CGT als individueel hulpmiddel bij cognitieve gedragstherapie [2012 - 2016 subsidieaanvraag]
  wordt geladen...
 • PMT en agressieregulatie: Psychomotorische therapie en agressieregulatie bij eetstoornissen: gerandomiseerd effectonderzoek (RCT) en instrumentontwikkeling: de Methode voor Stamp-Stoot Stem (MSSS) [2009 - 2016 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • REFLEX: Een cognitief-therapeutische interventie voor het verbeteren van ziekte-inzicht bij schizofrenie [2008 - 2016 afgerond]
  wordt geladen...
 • Triadekaart: effecten: De Triadekaart verder onderzocht: een onderzoek naar de effecten op samenwerking en kwaliteit van zorg [2012 - 2016 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • LION: Leefstijlinterventies bij ambulante patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening [2013 - 2016 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • PAD: Psychotische stoornissen en Dissociatie; de rol van Trauma [2013 - 2016 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • Apathiestudie (behandeling): Neurostimulatie als mogelijke behandeling van apathie bij mensen met een vatbaarheid voor psychose (TRENSS2) [2012 - 2016 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • KEA-IRB: Maatschappelijke participatie mbv de IRB voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek: een doelmatigheidsstudie [2013 - 2017 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • BeST: Behandeling van auditieve hallucinaties met rTMS [2007 - 2017 afgerond]
  wordt geladen...
 • BANS: BANS, gedragsactivatie voor mensen met persisterende negatieve symptomen in beschermde woonvormen [2013 - 2017 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • Voeding en ouderenpsychiatrie: Voeding en psychische gezondheid bij het ouder worden [2014 - 2017 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • VRET.P: Het effect van Virtual Reality Exposure Therapie (VRET) op sociale participatie bij mensen met een psychotische stoornis: een multicenter gerandomiseerd onderzoek [2014 - 2017 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • CAT: Cognitieve Adaptatie Training als verpleegkundige interventie voor langdurig opgenomen patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening [2013 - 2017 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • Pilot Functionele Remissie: Functionele Remissie: de ontwikkeling van een ROM-instrument om functionele remissie bij EPA-patiënten te meten [2011 - 2017 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • FEDOZ: Fact ErvaringsDeskundigen OnderZoek (FEDOZ):Een onderzoek naar ervaringen van ervaringsdeskundigen in FACT-teams [2013 - 2017 publicatiefase]
  wordt geladen...
 • Hartcoherentie: Effectiviteit van hartcoherentietraining [2009 - 2017 afgerond]
  wordt geladen...
 • TRENSS: Interventies bij negatieve symptomen en cognitieve stoornissen [2008 - 2018 publicatiefase]
  wordt geladen...
 • STEPPS-BD: STEPPS-BD: the addition of STEPPS in the treatment of patients with bipolar disorder and comorbid borderline personality features (an RCT) [2013 - 2018 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • Immune: Immune: Simvastatine additie voor verbetering van symptomen, cognitie, metabool syndroom en bewegingsstoornissen bij patienten die minder dan drie jaar geleden een eerste psychose kregen. Een multi-center, placebo gecontroleerde, dubbelblinde RCT. [2015 - 2018 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • DiSCoVR (pilot): Dynamische Interactieve Sociale Cognitietraining in Virtual Reality: een pilotstudie [2016 - 2018 publicatiefase]
  wordt geladen...
 • Beweging in trauma: Beweging in trauma. Een studie naar het effect van een psychomotorisch module gericht op stabilisatie bij complex trauma [2015 - 2018 subsidieaanvraag]
  wordt geladen...
 • Apathiestudie (MRI): De neurale basis van apathie bij mensen met een vatbaarheid voor psychose [2013 - 2018 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • Natuurlijke medicatie schizofrenie: Review van de literatuur over de effectiviteit van natuurlijke geneesmiddelen bij schizofrenie en andere psychotische stoornissen. [2011 - 2018 afgerond]
  wordt geladen...
 • AVHRS-Q: Validering vande zelfinvulversie van het Auditory Vocal Hallucination Rating Scale (AVHRS) interview, de AVHRS-Q [2013 - 2019 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • BeatVic: Beat victimization! Psychomotorische weerbaarheidsstraining met kickbox-elementen voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid [2013 - 2019 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • IMPROVE: Optimaliseren van kwaliteit en doelmatigheid in de Friese GGZ [2015 - 2019 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • Dagboekstudie: Dagboekmetingen in de klinische praktijk [2015 - 2019 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • iCASE: Variabiliteit van depressie, slaap en cognitieve klachten: one size fits all? [2014 - 2019 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • MIRORR: Individuele paden van kwetsbaarheid en kracht [2015 - 2019 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • Social Predictors of Psychotic Experiences: Social Predictors of Psychotic Experiences in young adulthood [2014 - 2019 publicatiefase]
  wordt geladen...
 • HY: Hospitality Project (HY): eetclub voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid [2013 - 2020 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • NEW-PRIDE: De Depressie-studie [2016 - 2020 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • POWER-pilot: Psychologie van Welzijn, Empowerment en Weerbaarheid (pilot) [2019 - 2020 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • SFT-studie: Kosteneffectiviteit van groep schema-focused therapie in de ouderenpsychiatrie [2017 - 2020 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • CBD studie: Cannabidiol (CBD) enhancement of exposure therapy in patients with phobias: a randomized controlled trial [2014 - 2020 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • SLEEPREG-BD: SLEEPREG-BDDe invloed van slaapverstoring tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling op het functioneren in de periode na de bevalling bij vrouwen met een bipolaire stoornis en/of een postpartum psychose in de voorgeschiedenis [2012 - 2020 analysefase]
  wordt geladen...
 • Yoga en depressie: De effecten van yoga training voor jonge vrouwen met depressie: een gerandomiseerde, gecontroleerde studie [2016 - 2020 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • ROM-GPS: ROM-GPS: een wetenschappelijk ROM systeem voor ouderen met een affectieve stoornis [2013 - 2020 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • PSYCHE T4: Psychotische ervaringen bij jongeren, vierde meting [2019 - 2021 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • TRANS-ID afbouw: TRANS-ID afbouw [2017 - 2021 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • TRANS-ID herstel: TRANS-ID herstel [2017 - 2021 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • Ketaminestudie: De Ketaminestudie [2017 - 2021 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • STEM: VOICE: Studie naar de Therapeutische relatie bij Mensen met een Ernstige psychische aandoening [2017 - 2021 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • TREAT: TREAT-TReatment E-AssisT: behandeladvies door koppeling ROM aan evidence based interventies [2014 - 2021 in uitvoering]
  wordt geladen...
 • Vroegdetectie: De opzet van Psychose Preventie teams in Noord-Nederland ("On The Road") [2013 ... in uitvoering]
  wordt geladen...
 • MOPHAR: MOPHAR - Monitoring Outcomes of Psychiatric Pharmacotherapy in the Assen Region [2013 ... in uitvoering]
  wordt geladen...
 • PROGR-S: Psychose Recente Ontwikkeling GRoningen Survey (PROGR-S) [1997 ... in uitvoering]
  wordt geladen...
 • Cognitieve functies en schizofrenie: Selectieve aandacht, executieve functies en motorische preparatie bij schizofrenie [1999 ... afgerond]
  wordt geladen...
 • PHAMOUS: PHAMOUS Pharmacotherapy Monitoring and Outcome Study [2007 ... in uitvoering]
  wordt geladen...
 • RoQua/ROM: Routine Outcome and Quality Assessment [2006 ... in uitvoering]
  wordt geladen...
 • PCR-NN: Het Psychiatrisch CasusRegister Noord-Nederland als GGZ-monitor [2001 ... in uitvoering]
  wordt geladen...

Nieuwsbrief RGOc

Het RGOc geeft een di­gi­tale nieuws­brief uit. Klik op de af­beel­ding wan­neer u de­ze nieuws­brief per e-mail wilt ont­van­gen (ca. 8 keer per jaar). Een o­ver­zicht van de meest re­cen­te nieuws­brie­ven vindt u in het archief.

RGOc op YouTube

Het RGOc heeft een ei­gen You­Tube ka­naal met vi­deo-op­names van on­ze sym­po­si­a, de o­ra­tie van Ri­chard Brug­ge­man, en ver­wij­zin­gen naar vi­de­o's van RGOc on­der­zoek. Klik op de af­beel­ding om RGOc-TV te be­zoe­ken!

RGOc in de media

7-2-2019: Radio Noord | Stynke Castelein wint Vrouw in de Media Award
7-2-2019: Dagblad van het Noorden | Hoogleraar Stynke Castelein Groningse Vrouw in de Media