Netwerk EHealth

Het EHealth Netwerk wordt gevormd door een mengelmoes van behandelaren, beleidsmakers, managers, onderzoekers en docenten die speciale interesse hebben in e-mental health. Behalve de instellingen die bij het RGOc zijn aangesloten zijn ook de Hogescholen vertegenwoordigd (Hanzehogeschool, Hogeschool Windesheim en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden).

Het EHealth Netwerk komt eens per drie maanden bijeen voor een plenaire ontmoeting. Daarnaast wordt in subgroepjes bijeengekomen om aan concrete projecten te werken. Als netwerk hebben we in de afgelopen jaren meerdere onderzoeksprojecten kunnen opzetten met behulp van subsidies. De digitale omgeving Basecamp wordt gebruikt om informatie en documentatie te delen en te becommentariëren.

Het netwerk eHealth wordt gecoördineerd door Lian van der Krieke, in nauwe samenwerking met Erwin Veermans.

Zie ook de samenvattingen van de onderzoeken op het gebied van e-Health.