Het RGOc

Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband tussen het Universitair Centrum Psychiatrie, GGZ Friesland, GGZ Drenthe Lentis, Dimence en Mediant met het doel wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van psychiatrische behandeling.
Meer over het RGOc

Actueel nieuws

 • Overzicht van symposia en nascholingen
  Klik op de naam van het symposium voor meer informatie.
  13-09-2019 Symposium NNNSA: Trauma bij stemming- en angst stoornissen, Groninger Museum.
  03-10-2019 Lezing Andries Baart over relationeel zorgverlenen, Ypsilon Groningen.
  3+4-10-2019 Gevangen in ontembaar verlangen: patronen van verslaving die leiden tot delictgedrag, De Zeegser Duinen, Zeegse.
  29-10-2019 Hoe overleef ik de psychiatrie, De Steerne, Dimence, Deventer.
  10-12-2019 Jaarlijks RGOc symposium, Rode Zaal UMCG
  30-01-2020 PHAMOUS symposium, UMCG.
  Klik hier voor alle symposia en nascholingen van het RGOc.
 • Oproep cliëntenparticipatie: Netwerk Stemmings- en Angststoornissen
  Photo by Dylan Gillis on UnsplashVoor het Netwerk Stemmings-en Angststoornissen zijn we op zoek naar een cliëntvertegenwoordiger. Om de onderzoeken op het gebied van stemmings-en angststoornissen op elkaar af te stemmen en elkaar te informeren over lopende en nieuwe onderzoeken, komen de netwerkleden eens per twee maanden bijeen. Deze bijeenkomsten vinden meestal plaats bij het RGOc in Groningen, maar ook op locatie bij de andere instellingen. Het is belangrijk om naast de input van behandelaars en onderzoekers, ook de ideeën van cliënten te horen. Daarom is het netwerk op zoek naar een enthousiaste cliëntvertegenwoordiger. [Lees meer].
 • Verschenen in SPPE: Sarita Sanches et al: Sociale participatie bij SMI
  Onlangs verscheen in Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology een artikel van Sarita Sanches, promovenda bij Altrecht GGZ en Tranzo maar onder andere begeleid vanuit het RGOc, een artikel waarin onderzocht werd welke factoren van invloed zijn op de participatie in en behoeften aan werk en andere dagbesteding door individuen met ernstige psychische aandoeningen (SMI). Middels een latente klasse-analyse van de ROM gegevens van 1069 patiënten werden vier subgroepen onderscheiden op basis van deelname aan werk of andere activiteiten overdag, zorgbehoeften in deze gebieden en de verschillen tussen deze subgroepen: (1) een inactieve groep zonder activiteiten overdag of betaald werk en veel behoeften voor zorg in deze gebieden; (2) een gematigd actieve groep met enkele activiteiten overdag, geen betaalde baan en weinig zorgbehoeften; (3) een actieve groep met meer dagbesteding, geen betaalde baan, en voornamelijk voorzien in de zorgbehoeften; en (4) een groep die betaalde arbeid verricht zonder dat er op dit gebied zorg nodig is. Groepen verschilden significant van elkaar in leeftijd, duur in MHC, woonsituatie, opleidingsniveau, al dan niet hebben van een levenspartner, behoefte aan zorg met betrekking tot sociale contacten, kwaliteit van leven, psychosociaal functioneren en psychiatrische symptomen. Verschillen werden niet gevonden voor klinische diagnose of geslacht. Elke subgroep stelt specifieke uitdagingen, wat de noodzaak van op maat gesneden revalidatie-interventies onderstreept. Speciale aandacht is nodig voor personen die onvrijwillig inactief zijn, met ernstige psychiatrische symptomen en problemen met psychosociaal functioneren. Meer lezen? Klik hier.
 • RGOc jaarverslag 2018
  Het RGOc jaarverslag 2018 is onlangs gepubliceerd. Net als vorig jaar is het jaarverslag alleen als pdf beschikbaar. U leest hierin de stand van zaken m.b.t. het onderzoek in de Noordelijke regio en over de samenwerking met vele andere wetenschappelijke instituten in Nederland en daarbuiten. Het RGOc jaarverslag vindt u hier.
 • Interview op RTV Noord met Suzan Vos
  Suzan Vos, ervaringsdeskundige bij het RGOc, werd in het kader van Psychose Awareness Day geïnterviewd door RTV Noord. Zij vertelt openhartig over haar ervaringen met psychose. Bekijk hier de uitzending. Een uitgebreider interview hoort u op de radio uitzending van RTV Noord. Op Psychose Awareness Day werd ook haar eigen website gelanceerd: Suzanheeftervaring.nl. Hier publiceert Suzan haar persoonlijke foto's en verhalen, die een aangrijpende indruk achterlaten.
 • Psychose Awareness Day: 24 mei 2019
  Omdat psychose voor de meeste mensen nog steeds een onbekende en onbegrepen aandoening is, leidt dit tot vooroordelen en stigmatisering. Om hier verandering in te brengen wordt er op 24 mei – Psychose Awareness Day – wereldwijd aandacht gevraagd voor psychose. Voor het Netwerk Vroege Psychose schreef Nynke Boonstra de blog "Doe je ook mee aan Psychose Awareness Day?"
  Psychose Awareness Day Nederland is een initiatief van het Netwerk Vroege Psychose in samenwerking met het Rob Giel Onderzoekcentrum, PsychoseNet, Mind Ypsilon, Anoiksis, Kenniscentrum Phrenos, Hamlett en Marvelous Mind.
 • In memoriam: Prof. dr. Durk Wiersma
  Foto Durk Wiersma Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden op 6 mei j.l. van prof. dr. Durk Wiersma, emeritus-hoogleraar klinische epidemiologie van psychiatrische stoornissen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
  Wiersma was een van de oprichters en de eerste programmaleider van het Rob Giel Onderzoekcentrum, RGOc. De onderzoeksgroep, waar hij tot medio 2011 leiding aan gaf, richt zich vooral op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Als onderzoeksleider heeft hij hierin velen van ons zijn leven lang geïnspireerd.
  Voor het psychiatrieonderzoek is de bijdrage van Durk Wiersma buitengewoon waardevol geweest. Hiervoor ontving hij de Ramaermedaille van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
  Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en (klein-)kinderen.
  [Lees meer]
 • Fellowship GGz subsidie voor psychiater Benno Haarman
  Psychiater Benno Haarman heeft een Fellowship van de ZonMw Onderzoeksprogramma GGz ontvangen voor zijn onderzoek voor verbetering in de behandeling van de bipolaire stoornis en schizofrenie.
  In 2019 zullen psychiater en postdoc Benno Haarman en hoogleraar Iris Sommer een nieuwe studie starten om te onderzoeken of behandeling met probiotica de klachten vermindert bij patiënten met een bipolaire stoornis of schizofrenie. Met de ZonMW fellowship zal dr. Haarman gaan onderzoeken of het behandeleffect voorspeld kan worden door ontsteking in en doorlaatbaarheid van de darmwand, en de bacteriepopulatie in de stoelgang bij deze groep patiënten. [Lees hier het volledige persbericht]
 • Psilocybinestudie van start
  Patiënten met een hardnekkige depressieve stoornis die onvoldoende baat hebben bij behandeling met antidepressiva kunnen in aanmerking komen voor een experimentele behandeling met psilocybine. Het UMCG en UMC Utrecht voeren deze behandelingen uit. De bewustzijnsveranderende stof is ook wel bekend als ingrediënt van sommige paddenstoelen en truffels. De patiënten ondergaan een 'gecontroleerde' behandeling met als gewenst eindresultaat: het doorbreken van de negatieve gedachten en het verminderen van de zeer sombere stemming waar zij mee worstelen. [Lees verder]
 • Javaanse meisjes: Blog Marieke Pijnenborg over werkbezoek Indonesië
  "Na een paar dagen op het prachtige Bali, landen Nynke Boonstra en ik op het vliegveld van Yogjakarta, waar we worden opgehaald door medereiziger Theo Bouman. Aangepast aan de plaatselijke gebruiken dragen we bedekkende kleding, we hebben voor de gelegenheid zelfs een ……" [Lees verder]
 • Stynke Castelein wint Vrouw in de Media Award 2019
  Prof. dr. Stynke Castelein, hoogleraar herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoofd onderzoek bij GGZ-instelling Lentis, is de winnares van de Vrouw in de Media Award 2019. Zij kreeg de prijs op 7-2-2019 uitgereikt op Radio Noord. 'Dit is een heel mooi moment', is de reactie van Castelein. 'Het onderzoek dat wij doen is belangrijk. Een op de vier mensen in Nederland heeft psychische klachten. Wij kijken ernaar wat we kunnen doen om hun herstel te bevorderen.' Ze heeft de award gewonnen omdat ze opkomt voor kwetsbare patiëntengroepen en hen een stem geeft. Ze zorgt voor vernieuwing in de geestelijke gezondheidszorg, ze is voor velen een rolmodel en kan als geen ander moeilijke materie begrijpelijk overbrengen. Het RGOc feliciteert Stynke van harte met deze prijs! Lees ook het interview in Trouw.
 • Blog Nynke Boonstra over werkbezoek psychosezorg Indonesië
  Nynke Boonstra (GGZ Friesland/NHL Stenden) en Marieke Pijnenborg (GGZ Drenthe/RUG) hebben eind 2018 een werkbezoek gebracht aan Indonesie. Over deze reis schreef Nynke Boonstra een blog met als titel "Gelijkwaardigheid en trots: ultieme vorm van destigmatisering?" die u hier kunt lezen.
 • Ketamine en psilocybine als behandeling voor hardnekkige depressie
  In Nederland krijgt bijna één op de vijf volwassenen ooit in het leven te maken met een depressie. Bij ongeveer 30% van deze mensen heeft reguliere behandeling geen of onvoldoende effect op de stemming. Er is dan ook grote behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmogelijkheden voor depressie.

  Onderzoekers van de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn in 2017 een studie gestart om te onderzoeken of mensen met een hardnekkige depressie baat hebben bij het gebruik van orale ketamine. Tevens zullen zij binnenkort een studie gaan aanbieden waarin onderzocht wordt of mensen met een hardnekkige depressie baat hebben bij eenmalig gebruik van psilocybine, in combinatie met psychotherapie.

  Op 30 oktober om 21:25 uur is er bij de NPO een uitzending van 'Dokters van Morgen' te zien waarin aandacht wordt besteed aan ketamine. In de uitzending vertellen een studiedeelnemer en professor Robert Schoevers over de ketaminestudie. Wij nodigen u bij deze van harte uit om de uitzending te bekijken!

  Onderzoek naar de behandeling van depressie zou niet mogelijk zijn zonder deelnemers. Wilt u daarom aan onze studies denken als u een patiënt in uw caseload heeft met een hardnekkige depressie? Voor zowel de ketaminestudie als de psilocybinestudie zijn we op zoek naar patiënten met een vastgestelde depressieve stoornis waarbij behandeling met antidepressiva niet (voldoende) effectief is. De specifieke in- en exclusiecriteria zijn te vinden in de folders van de ketaminestudie. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via ketaminestudie@umcg.nl of psilocybinestudie@umcg.nl. Informatie over de ketaminestudie kunt u tevens vinden op onze website: www.ketaminestudie.umcg.nl.
 • 2-8-2018: Publicatie GROUP project in American Journal of Psychiatry: Als de rook is opgetrokken: Psychose, roken en cognitie
  In het toonaangevende tijdschrift American Journal of Psychiatry (AJP) is een arikel gepubliceerd van de GROUP studie: Association Between Smoking Behavior and Cognitive Functioning in Patients With Psychosis, Siblings, and Healthy Control Subjects: Results From a Prospective 6-Year Follow-Up Study. Uit het onderzoek van Jentien M. Vermeulen e.a. bleek dat patiënten mt een psychose niet alleen veel vaker roken, maar dat roken ook samenhangt met een slechter cognitief functioneren. Een Nederlandse samenvatting van het artikel leest u hier. De samenvatting van de wetenschappelijke publicatie is te lezen op de site van AJP.
 • Richard Bruggeman en Wim Veling ontvangen ieder vijf ton NWO subsidie
  Mensen met autisme en psychotische stoornissen ervaren vaak ernstige beperkingen in maatschappelijk functioneren. NWO geeft een aantal onderzoekteams subsidie om te onderzoeken welke interventies mogelijk zijn en of de behandelingen werken, waaronder de teams van Richard Bruggeman en Wim Veling.

  Het doel van het NWO onderzoeksprogramma naar maatschappelijke (re)integratie van jonge mensen met autisme en psychose is om innovatief onderzoek te stimuleren naar succesvolle interventies op het gebied van wonen, vrije tijdsbesteding en beeldvorming over mensen met autisme of psychoses. Ook is er nog te weinig bekend over het beeld dat de Nederlandse samenleving heeft van mensen met autisme en/of psychotische stoornissen, en wat er gedaan kan worden om stigmatisering tegen te gaan.

  Wim Veling krijgt vijf ton om te onderzoeken of een virtual reality behandeling jonge mensen met een psychose kan helpen. Deze jongeren hebben minder sociale activiteiten dan hun leeftijdsgenoten, ze vinden interacties met andere mensen in het dagelijks leven lastig. Wim gaat onderzoeken of ze er baat bij hebben om samen met een therapeut te oefenen in allerlei virtuele sociale situaties.

  Lees meer over het onderzoek van Wim Veling.
  Richard Bruggeman krijgt vijf ton om te onderzoeken hoe de gezondheidszorg en maatschappelijke instellingen beter kunnen gaan samenwerken om de sociale participatie van mensen met een psychose te bevorderen. Mensen in beschermde woonvormen blijken namelijk slecht in de maatschappij te integreren. Gezondheidszorg en wijkzorg staan nog ver van elkaar.
  Lees ook het interview met Richard Bruggeman op UMCG Kennisinzicht.
  Lees meer over de beide subsidies op de site van NWO.
 • Nieuwe subsidie-implementatie CAT voor Lisette van der Meer
  Voor het implementatieonderzoek naar Cognitieve Adaptatie Training (CAT) heeft Lisette van der Meer (Lentis ART-Zuidlaren) 150.000 euro subsidie ontvangen van Stichting tot Steun VCVGZ.
  Door cognitieve problemen hebben veel patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) moeite met het overzien van de dag, vergeten dingen snel of raken snel afgeleid, of vinden het moeilijk om ergens aan te beginnen. De psychosociale interventie Cognitieve Adaptatie Training (CAT) maakt gebruik van hulpmiddelen om deze cognitieve problemen te omzeilen, wat het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten makkelijker maakt.
  Uit recent onderzoek van Lentis ART-Zuidlaren blijkt dat CAT effectief is en verbeteringen laat zien op het gebied van dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Het is echter vaak moeilijk om een interventie een goede plek te geven in de dagelijkse zorg. Met deze nieuwe subsidie willen de onderzoekers een implementatieprogramma toetsen dat rekening houdt met de individuele verschillen tussen teams, maar waarin tevens een methodische aanpak wordt gehanteerd. Daarmee biedt dit onderzoek een gepersonaliseerde aanpak op gepersonaliseerde zorg. Door in dit onderzoek wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen, hopen ze bij te dragen aan het herstel van mensen met EPA binnen de langdurige zorginstelling.
 • Nieuwe subsidie voor Robert Schoevers: Samen sturen. Kiezen voor optimale depressiebehandeling op basis van zorgdata en cliëntvoorkeuren
  Robert Schoevers (UCP), Kaying Kan (RGOc), Frederike Jörg (RGOc/GGZ Friesland) en Talitha Feenstra (UMCG Epidemiologie) hebben een subsidie van ruim 7 ton gekregen van Zorginstituut Nederland voor de implementatie van een instrument voor optimale depressiebehandeling op basis van zorgdata en cliëntvoorkeuren.
  Hoewel diverse effectieve behandelingen voor depressie beschikbaar zijn, bestaan grote individuele verschillen in uitkomsten. Individuele cliëntkenmerken zijn belangrijke voorspellers van behandeluitkomst. Deze gegevens zijn dankzij ROM beschikbaar in vragenlijsten en dossiers, maar worden tot nu nog niet systematisch betrokken in de indicatiestelling die vaak nog is gebaseerd op 'trial en error'.
  'Samen sturen' beoogt een lerend instrument te implementeren dat het resultaat voorspelt van verschillende behandelopties voor de cliënt op basis van individuele kenmerken en voorkeuren. Dit vormt input voor 'shared decision-making'. Het doel is verbetering van effectiviteit, doelmatigheid en cliëntwaarde van de depressiebehandeling. Het instrument wordt ontwikkeld bij het UCP, in samenwerking met grote GGZ instellingen in Noord Nederland en MIND. Data uit het RoQua Routine Outcome monitoring systeem (2,25 miljoen vragenlijsten afgenomen) en kwalitatieve informatie uit cliëntenpanels worden gebruikt als input.
  Het doel van het huidige project is om dit instrument te implementeren binnen de reguliere depressiebehandeling gekoppeld aan ROM systemen. In het hele traject van ontwikkeling tot implementatie wordt samengewerkt met MIND en cliëntvertegenwoordigers waarbij in het kader van 'Value Based HealthCare' hun uitkomsten centraal staan.
 • Jaarverslag 2017
  Het RGOc jaarverslag 2017 is verschenen! Dit jaar is het jaarverslag voor het eerst volledig digitaal. Het jaarverslag bevat veel links en interne verwijzingen waardoor er gemakkelijk door het document genavigeerd kan worden. Dankzij deze links kon het jaarverslag wat beknopter blijven dan voorgaande jaren. Neem zelf een kijkje en download hier het jaarverslag.
 • Oratie Richard Bruggeman: Het cognitief experiment en de psychiatrie
  Op 22 mei hield prof. dr. Richard Bruggeman zijn oratie 'Het cognitief experiment en de psychiatrie'. Hierin roept hij instellingen in de geestelijke gezondheidszorg op om te blijven investeren in onderzoek en geeft hij aan hoe mensen met een psychotische stoornis weer goed kunnen meedraaien in de maatschappij. Richard Bruggeman is psychiater in het UMCG en sinds 2012 hoofd van het Rob Giel Onderzoekcentum. Voor hij het terrein van de psychiatrie betrad, volgde hij de opleiding tot neuroloog. In zijn rol als bijzonder hoogleraar Neuropsychiatrie van psychotische stoornissen, komen die beide terreinen samen. [Lees meer]
  U kunt via RGOc TV op YouTube de videoregistratie van de inaugurele rede bekijken.
 • "Laat mensen met psychoses niet 'uitgeburgerd' raken"
  Naar aanleiding van zijn oratie op 22 mei 2018 werd Richard Bruggeman geïnterviewd voor Kennisinzicht, het magazine van het UMCG over wetenschappelijk onderzoek. In het interview geeft Bruggeman antwoord op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen met een psychotische stoornis weer goed mee kunnen meedraaien in de maatschappij. [Lees meer]

  OTW
  Daarnaast werd Bruggeman geïnterviewd over zijn stelling dat er een 'solidariteitsheffing' nodig is op het budget van GGZ instellingen: OTW, Onderzoekstoegevoegde Waarde, analoog aan de welbekende BTW. "Het moet normaal worden dat we geld steken in vernieuwing en dat iedereen in het GGZ-veld eraan bijdraagt de psychiatrie te blijven ontwikkelen, dat hoort bij het vak", zegt hij in het tweede interview met UMCG Kennisinzicht.
 • TREAT: Een digitaal hulpmiddel bij de behandeling van psychosen
  Ben jij hoofdbehandelaar én wil je de kwaliteit van de psychosen-zorg verbeteren? Wil je alle ROM-PHAMOUS uitkomsten overzichtelijk op een rij? En wil je bij deze uitkomsten behandeladviezen op maat? Doe dan mee aan ons onderzoek en draag bij aan de implementatie van TREAT in jouw team.
  ROM-PHAMOUS is al bijna tien jaar onderdeel van onze patiëntenzorg. Het doel van ROM-PHAMOUS is om in kaart te brengen hoe het ziekteproces van mensen met een psychotische stoornis verloopt en daar vervolgens hun behandeling op af te stemmen. Het kost behandelaars veel tijd om de ROM-uitkomsten te vertalen naar een concreet behandelplan. Het TREAT-project heeft als doel dit proces eenvoudiger en efficiënter te maken!
  Contact: Lukas Roebroek, tel. 06-29600300.
  Klik hier voor de folder.

Nieuwsbrief RGOc

Het RGOc geeft een di­gi­tale nieuws­brief uit. Klik op de af­beel­ding wan­neer u de­ze nieuws­brief per e-mail wilt ont­van­gen (ca. 8 keer per jaar). Een o­ver­zicht van de meest re­cen­te nieuws­brie­ven vindt u in het archief.

RGOc op YouTube

Het RGOc heeft een ei­gen You­Tube ka­naal met vi­deo-op­names van on­ze sym­po­si­a, de o­ra­tie van Ri­chard Brug­ge­man, en ver­wij­zin­gen naar vi­de­o's van RGOc on­der­zoek. Klik op de af­beel­ding om RGOc-TV te be­zoe­ken!

RGOc in de media

24-5-2019: RTV Noord | Interview met Suzan Vos over psychose
24-5-2019: RTV Noord Radio (v.a. 18:20) | Suzan Vos over psychose