Over de website van het Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc)

Algemeen

Op deze plaats vindt u informatie over en korte uitleg bij het gebruik van deze site.

 • Javascript, css
  Voor het gebruiken van deze website moeten 'javascript' en 'css' ingeschakeld zijn.
  Javascript? Css? - u heeft er waarschijnlijk nooit of heel in de verte van gehoord. Dat is niet erg. In verreweg de meeste internetprogramma's zijn beide gewoon ingeschakeld, en zal er dus niks fout gaan. Gaat er wel iets fout, dan kunt u - bij ontstentenis van kennis van zaken - de beide termen bij de afdeling systeembeheer noemen, die weten er hoogstwaarschijnlijk wel raad mee. Kent u de termen, dan weet u vermoedelijk ook hoe u beide zaken kunt inschakelen in uw internetprogramma.
 • Internetprogramma's en mobiele apparaten

  Deze website is geschikt voor de meeste moderne internetprogramma's (browsers) op gewone computers of mobiele apparaten. Voor het programma Internet Explorer met een versienummer kleiner dan 11 geldt beperkte ondersteuning.

  Waar in deze tekst de term 'klikken' wordt gebruikt bedoelen we voor mobiele apparaten 'tappen' (met uw vinger op een plaats op het beeldscherm 'klikken').

 • Navigatie

  U navigeert door de website van het RGOc met behulp van het menu dat u ter linkerzijde van de tekst ziet, of op mobiele apparaten door te 'tappen' op het 'hamburger-icoon' dat u rechtsbovenaan ziet en een optie uit het dan verschijnende menu te kiezen.

  Voor dit menu geldt op gewone beeldschermen dat er altijd maar een hoofdoptie (bijvoorbeeld 'home' of 'nieuws') geopend is. De menu-opties zijn hierarchisch geordend. U kunt met behulp van een 'kruimelspoor' in het kopje van de website - indien van toepassing - terug naar een bovenliggend scherm.

  Voor niet mobiele schermen kunt u ook gebruik maken van de sitemap, waarin u een overzicht vindt van alle pagina's die deze website te bieden heeft.

  U kunt alle pagina's van deze website afzonderlijk in uw favorietenlijstje opslaan.

 • Meer (verborgen) tekst in pagina's

  Op sommige pagina's van deze website (bijvoorbeeld nieuwsberichten of onderzoekssamenvattingen) is meer tekst te vinden dan u eerst kunt zien. Dit wordt op verschillende manieren zichtbaar gemaakt.

  Wanneer het meer tekst binnen een alinea betreft, ziet u dat als een verwijzing die er veelal uitziet als: .
  Dit is een voorbeeld van extra tekst. U ziet nu boven deze tekst in plaats van 'meer...' 'minder...' staan. Daarop klikken sluit de extra tekst.
  Klikken op die verwijzing ontsluit de rest van de tekst.

  In andere gevallen is het kopje van een alinea voorzien van een pijltje () aan de linkerkant. Dat kunt u in bijvoorbeeld zien in de kopjes van de tekst die u nu leest. Klikken op zulke kopjes verbergt of toont de bijbehorende tekst.
  Boven tekst die op die manier extra tekst kan ontsluiten vindt u in niet mobiele schermen een verwijzing die u in staat stelt alle extra tekst te verbergen (waardoor u feitelijk een inhoudsopgave van de pagina te zien krijgt - zie ook bovenaan de pagina die u nu leest).

 • Afdrukken

  Alle webpagina's van deze website kunnen worden afgedrukt zonder menu's en schermopmaak. U kunt hiervoor de standaard-functionaliteit van uw internetprogramma gebruiken (bv met de sneltoets CTRL-p). Voor pagina's met extra tekst geldt dat alleen op het scherm zichtbare extra tekst wordt afgedrukt.

 • Zoeken

  In een aantal pagina's (publicaties, onderzoekssamenvattingen) kunt u met behulp van een invulveld zoeken (de informatie filteren). Wanneer u een letter typt, begint het zoeken direct. Doorgaans heeft u na ongeveer 3 letters typen gevonden wat u zocht. Zoeken is niet hoofdlettergevoelig. Leegmaken van het invulveld geeft altijd de complete lijst terug. Dit werkt ook, maar minder handig en mogelijk ook minder snel, op mobiele schermen.

 • Hulptekst (tooltips)
  In sommige teksten zult u woorden of zinnen tegenkomen die
  onderstreept zijn. hier ziet u extra informatie
  Dit betekent dat er extra informatie beschikbaar is bij die tekst. Wanneer u er met uw muiscursor overheen gaat, wordt deze informatie zichtbaar. Gaat u met uw muis naar een andere plaats in de tekst, dan verdwijnt de extra informatie weer. U kunt, zolang uw muis zich boven de onderstreepte tekst bevindt, uw muispijltje ook binnen de tooltip bewegen. Daarmee kunt u op eventuele aanwezige internetverwijzing daarin klikken.
  Bijvoorbeeld
  Klik op het logo
  logo UCP

  Voor mobiele gebruikers geldt dat u op een dergelijke tekst kunt 'tappen' om de 'tooltip' te zien te krijgen. U ziet dan een klein schermpje verschijnen met de extra tekst die u door op het oranje icoon rechtsboven te klikken weer kunt sluiten.

 • Verwijzingen (links)

  Op deze website staat een groot aantal verwijzingen naar pdf-bestanden. Dit zijn bestanden in het z.g. Portable Document Format, die u doorgaans zonder verdere actie in uw internetprogramma kunt lezen. Verwijzingen naar pdf-documenten herkent u aan het -symbool. Zonodig kunt u het programma Acrobat Reader hier downloaden

  Verwijzingen naar pdf-documenten of websites buiten de website van het RGOcopenen doorgaans in een nieuw venster of nieuwe tab (van uw internetprogramma).

 • Help! Er werkt iets niet!

  Mocht er onverhoopt iets niet goed werken in deze website, dan kunt u per e-mail contact opnemen met het bedrijf Netwerk & InternetConsultancy (NICon), dat verantwoordelijk is voor de constructie en het technisch onderhoud ervan. Vermeldt in uw e-mail svp zo gedetailleerd mogelijk op welke pagina u problemen ondervond, eventuele foutmeldingen van uw internetprogramma en de datum en het tijdstip van het optreden van de fout.
  U kunt ook via het sturen van een bericht naar het RGOc een fout melden. Vermeldt in dat geval achter 'bericht voor' "NICon".
  Overigens worden veel optredende fouten op de achtergrond ook op de RGOc-webserver opgeslagen.

Nieuwsbrief RGOc

Het RGOc geeft een di­gi­tale nieuws­brief uit. Klik op de af­beel­ding wan­neer u de­ze nieuws­brief per e-mail wilt ont­van­gen (ca. 8 keer per jaar). Een o­ver­zicht van de meest re­cen­te nieuws­brie­ven vindt u in hetarchief.

RGOc op YouTube

Het RGOc heeft een ei­gen You­Tube ka­naal met vi­deo-op­names van on­ze sym­po­si­a, de o­ra­tie van Ri­chard Brug­ge­man, en ver­wij­zin­gen naar vi­de­o's van RGOc on­der­zoek. Klik op de af­beel­ding om RGOc-TV te be­zoe­ken!

RGOc in de media

26-2-2020: DvhN | Stynke Castelein: Rolmodel in een mannenwereld
1-2-2020: NRC | Interview Richard Oude Voshaar: Psychisch lijden kan ondraaglijk zijn