Aanmeldformulier RGOc cursus “Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek”

Ondergetekende schrijft zich in voor een eerstvolgende bijeenkomst:

RGOc cursus Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek

Docenten: Rob van den Brink en Meike Bak

De cursus duurt één middag, van ca. 13.30 tot ca. 16.30 uur
Datum en locatie: nog nader te bepalen
Plaats: lokaal 4.20  (UCP, ingang 32)

Maximum aantal deelnemers: 8

Het maximum aantal deelnemers is bereikt! Max 8 deelnemers.

Teken je hier in voor de wachtlijst: