Aanmeldformulier PANSS training

Ondergetekende schrijft zich in voor een eerstvolgende training:

PANSS training
Docenten: nader te bepalen

NB: de training duurt twee hele dagen

Data: nader te bepalen
De consensusbijeenkomst is op de 2e dag van 15:00-17:00 uur

Maximum aantal deelnemers: 10

Deelnamekosten:
Medewerkers van RGOc-instellingen: 200 euro
Overige deelnemers: 700 euro
Consensus: 50 euro

RGOc instellingen: RGOc, UMCG, GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Lentis, Dimence en Mediant

Let op: u wordt automatisch doorverwezen naar de webshop

Het maximum aantal deelnemers is bereikt! Max 12 deelnemers.

Teken je hier in voor de wachtlijst:

De training vindt plaats op donderdag 17 en 24 september 2020 van 9.30 – 17.00 uur.
Consensus bijeenkomst: donderdag 24 september 15:00-17:00 uur.