Moet ingevuld zijn

RGOc cursus "Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek"

Ondergetekende schrijft zich in voor:


RGOc cursus Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek

Docenten: Rob van den Brink en Meike Bak


De cursus duurt één middag, van ca. 13.30 tot ca. 16.30 uur

Datum: volgt, van 13.30-16.30 uur
Plaats: lokaal K 1.25, Triadegebouw (UMCG, ingang 24)

U krijgt bericht wanneer er een datum is geprikt voor deze cursus.

aanhef
jaarverslag
nieuwsbrief
gegevensgebruik
Ik geef toestemming aan het RGOc om mijn contactgegevens te gebruiken voor RGOc gerelateerde berichten. U kunt uw keuze te allen tijde veranderen door ons een mail te sturen.
algemene voorwaarden